6 powodów, dla których warto wdrożyć nowoczesne oprogramowanie TMS dla transportu i spedycji

Publikacja na zamówienie.

1. Działanie sprawdzone w praktyce

Pracownicy firmy spedycyjnej Logistore Sp. z o.o. już korzystają z FireTMS. W oparciu jej doświadczenia, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie, przedstawione na poniższej grafice.

tabela_firetms

2. Automatyzacja działań

Automatyzacja działań się opłaca. Przy okazji zmniejsza ryzyko błędu i odciąża spedytora. Sprawny spedytor, korzystając z FireTMS potrafi “urwać” na dodatkowe zlecenia od 2,5 do ponad 4 dni w miesiącu. Jak to możliwe?

Każde zlecenie jest realizowane ok. 11-15 min szybciej.  Spedytor realizuje średnio 3-5 zleceń dziennie. Co daje 45 do 75 min dziennie oszczędności. W skali miesiąca to od 945 do 1575 minut.

Podsumowując – Można zaoszczędzić około 26 godzin na papierkowej robocie, co daje około 3 dni w ciągu miesiąca zaoszczędzonego czasu dla jednego spedytora.

3. Lepsza efektywność całego zespołu

„Wdrożenie platformy FireTMS umożliwiło znacznekrzysztof-chomik-logistore skrócenie czasu tworzenia zlecenia dla przewoźnika nawet o kilkadziesiąt procent.

Przyjazny i intuicyjny interface pozwala na szybkie wyszukiwanie danych, co ma szczególne znaczenie przy obsłudze dużych kontraktów realizowanych przez LOGISTORE.PL.

Program pozwala powielać zlecenia w tej samej relacji przy zmianie wybranych danych. Nie bez znaczenia przy wyborze oprogramowania dla naszej firmy była dostępność platformy z każdej lokalizacji bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę. Ta dostępność istotnie wspomaga prace oddziałów w procesie wymiany informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, dużej otwartości zespołu FireTMS na nowe rozwiązania i szybkie dopasowywanie funkcjonalności platformy do naszych potrzeb.

Wszystkie te czynniki podniosły efektywność zespołu LOGISTORE.PL o około 30% od implementacji systemu.”

Krzysztof Chomik, firma Logistore.

4. W zaoszczędzonym czasie można zrealizować dodatkowe zlecenia. 

Może to być od 7 (2,5 zaoszczędzone dni * 3 zlecenia na dzień) do 20 (4 zaoszczędzone dni * 5 zleceń dziennie) dodatkowych zleceń miesięcznie.

5. Inwestycja, która procentuje

Średnia marża na zleceniu na podstawie naszych klientów wynosi 160 PLN

Czyli w zaoszczędzonym czasie każdy spedytor może zarobić dla firmy dodatkowo od 1120 do 3200 zł.

Marża spedytora na miesiąc jest bardzo różna, zależy od tego jakich firma spedycyjna ma klientów (jak dobrze mu płacą), jak efektywnie pracują spedytorzy itd.

Na podstawie tych wyliczeń możemy też wyliczyć klientowi jego konkretne możliwości zwiększenia zysku, jeśli jego spedytor robi dziennie np. 2 zlecenia.

6. Zabezpieczanie płynności finansowej

Kontrahent Ci nie zapłacił? FireTMS razem z TransInkasso pilnują płynności finansowej.

Przypominanie kontrahentowi o zapłaceniu należności naraża niektórych na niepotrzebny stres. Rozwiązaniem jest nowa funkcja w FireTMS. Pozwala ona zgłosić należności bezpośrednio z poziomu programu. Za zlecenie windykacji odpowiada TransInkasso. Jest szybko, wygodnie i na jasnych zasadach. A co najważniejsze skutecznie.

Każdy może przekonać się jak nowoczesne technologie zmieniają branżę TSL.
Zapraszamy do bezpłatnego testu platformy FireTMS