Wynajem długoterminowy czy leasing?

Publikacja na zamówienie

Wynajem długoterminowy aut oraz leasing to terminy najczęściej kojarzone ze sposobem finansowania stosowanym przez przedsiębiorców. Mimo iż oba rozwiązania są dostępne także dla osób prywatnych, częściej korzystają one ze standardowej formy zakupu lub kredytu. Ten trend zdaje się jednak odwracać na korzyść leasingu i w szczególności wynajmu długoterminowego, który już cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców, a coraz przychylniej spoglądają na niego również prywatni kierowcy.

Wynajem długoterminowy czy leasing?

Oba rozwiązania są jednak na tyle podobne, że zanim podejmie się decyzję, co do wyboru sposobu finansowania, warto pochylić się nad odróżniającymi je szczegółami. 

Wkład własny i długość umowy

Podstawowa różnica pomiędzy wynajmem długoterminowym oraz leasingiem widoczna jest już podczas przeglądania podstawowych ofert. Leasing w wielu przypadkach wymaga wniesienia wpłaty własnej stanowiącej część wartości samochodu. Najczęściej jest to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. Choć w przypadku dobrych wyników finansowych Klienta leasingodawca może obniżyć wskazany procent, a nawet w całości zrezygnować z jego pobierania, w wielu przypadkach należy liczyć się z koniecznością wpłaty własnej. 

Wynajem długoterminowy natomiast najczęściej nie nakłada przymusu wpłaty własnej, a jedynie możliwość. W ten sposób nie ma konieczności inwestowania jednorazowej sumy pieniędzy na starcie, choć w celu obniżenia wysokości raty Klient może zdecydować się na ten krok.

Długość umowy leasingu i najmu długoterminowego zazwyczaj jest podobna i wynosi od 24 do 36 miesięcy. 

Rata i limit kilometrów

Sposób płatności zarówno w przypadku leasingu, jak i najmu jest zbliżony, choć w tym aspekcie także występują pewne różnice. Rata leasingu obejmuje najczęściej jedynie spłatę wartości samochodu. Wynajem długoterminowy aut umożliwia zawarcie w pakiecie wielu dodatkowych opłat związanych z finansowaniem pojazdu. Cena najmu może obejmować m.in. ubezpieczenie OC i AC, autoryzowany serwis czy assistance. Dzięki temu jedna płatność może pokrywać wszystkie koszty. 

Najwięcej zastrzeżeń w przypadku najmu budzi wśród niektórych Klientów niezbędne określenie rocznego limitu kilometrów. Leasing pomija ten fakt, co może stanowić pewne ułatwienie przy wyborze oferty. Jednak nawet jeśli Klient obawia się, że wybór limitu sprawi mu trudność, odpowiedni konsultanci, bazując na informacjach otrzymanych od Klienta, wspomogą wybór odpowiedniego limitu kilometrów. 

Wykup i kwestie podatkowe

Niezależnie od wyboru sposobu finansowania pojazdu, zarówno wynajem długoterminowy, jak i leasing dają możliwość odliczenia VAT. Odliczenie może wynosić maksymalnie 50% podczas użytkowania prywatnego. Pełne odliczenie przysługuje w przypadku użytkowania pojazdu wyłącznie w celach służbowych.

W obu rozwiązaniach możliwy jest również wykup samochodu. Jednak na mocy nowych przepisów zawartych w Nowym Ładzie zdaje się, że wynajem długoterminowy aut bez ostatecznego wykupu zdobywa pewną przewagę nad leasingiem. Poleasingowy wykup i odsprzedaż zostały obciążone dodatkowymi opłatami. Może to przekładać się nawet na 20% wyższy koszt całkowity w porównaniu z wynajmem długoterminowym, nieobjętym tymi kosztami.

W przypadku wyboru finansowania warto zastanowić się nad możliwością wynajmu długoterminowego, ponieważ wiele zmian prawnych oraz panujących trendów wskazuje na to, że jest to rozwiązanie przyszłości, a już teraz pozwala znacznie skorzystać finansowo.