Wiózł do Gdańska dwa kontenery z piwem – ciężarówka ważyła ponad 59 ton i miała przeciążone osie

„Stonoga” z dwoma 20-stopowymi kontenerami ważyła ponad 59 ton. Samochód został zatrzymany na autostradzie A1, w sobotę 17 marca, zmierzając w kierunku Gdańska. Dokładne wyniki ważenia możecie natomiast znaleźć poniżej, we fragmencie komunikatu WITD Bydgoszcz.

Niechlubnym „rekordzistą dnia” okazał się przewoźnik drogowy z woj. małopolskiego, który wykonywał transport drogowy piwa puszkowanego umieszczonego w dwóch 20-stopowych kontenerach. Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów wyniosła 59,1 ton, czyli o prawie 20 ton przekraczała wartość dopuszczalną.

Tak duża masa ładunku spowodowała również przekroczenie dopuszczalnych nacisków podwójnej osi napędowej ciągnika oraz potrójnej osi naczepy – odpowiednio o 3,1 ton i 6,8 ton. Tak znaczne przekroczenia nie pozostają bez wpływu na stan nawierzchni dróg publicznych.

Jakie były konsekwencje dla przewoźnika? Tradycyjnie wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne, które zapewne zakończy się karą około 10 tys. złotych. Samochód musiał też zostać przywrócony do normatywności, zarówno pod względem masy całkowitej, jak i nacisków na osie.