Wielton po wielkich inwestycjach, czyli wzrosty sprzedaży i zysków, a także realizowane własnie projekty

wielton_centrum_badawczo_rozwojowe_3

Wieluńska firma Wielton w ostatnim czasie naprawdę dużo inwestowała, stawiając zaawansowane technicznie centrum badawczo-rozwojowe (opisywane TUTAJ), przejmując francuską firmę Fruehauf, a także stając się właścicielem włoskiej grupy Italiana Rimorchi. Jak natomiast wpisało się w to wszystko wyniki sprzedaży oraz wyniki czysto finansowe? Na to pytanie odpowiedzą nam poniższe fragmenty oficjalnego komunikatu prasowego firmy:

1. Sprzedaż

W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował ponad 38% wzrost rejestracji nowych przyczep i naczep w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To tempo szybsze niż na całym rynku, na którym liczba nowych rejestracji w I kw. 2016 r. wzrosła o 37,1%. Wielton rósł nieco szybciej niż rynek, przez co udział w rynku zwiększył się z 15,7% w I kw. 2015 r. do 15,9% w I kw. 2016 r. Wszyscy gracze z pierwszej piątki odnotowują wzrosty powyżej wzrostu rynku tym samym zwiększając swój udział w rynku w stosunku rdr. Sprzedaż jednostkowa Wielton S.A. wyniosła 1826 sztuk pojazdów, względem 1596 sztuk w analogicznym okresie ub.r.

Rynek francuski, trzeci największy w Europie, utrzymuje się na takim samym jak w ubiegłym roku poziomie: 3246 sztuki w I kw. 2015 r. vs 3243 sztuki w I kw. 2016 r. Fruehauf ma ok. 20% udział w lokalnym rynku.

We Włoszech rynek potwierdza tendencję wzrostową – w pierwszym kwartale rośnie o 41% względem analogicznego okresu ub.r. Italiana Rimorchi, włoska spółka w Grupie Wielton, sprzedała w I kw. 2016 r. 210 pojazdów, odnotowując wzrost ponad dwukrotny wzrost względem I kw. 2015 r. Udział w rynku Italiana Rimorchi zwiększył się z 5% do 8%.

2. Finanse

Przychody ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosły 175 mln zł, tj. 26,8% wzrostu rok do roku. Sprzedaż krajowa wyniosła 109 mln zł, tj. 29,8% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 66 mln zł, tj. 22,2% więcej w relacji rdr. Wielton S.A. odnotował w I kw. 2016 r. jednostkowy przychód w wysokości 170 mln zł, tj. 23,2% wzrostu rdr, w tym przychody ze sprzedaży produktów i usług 167 mln zł, czyli 23,7% wzrostu rdr.

Grupa Wielton osiągnęła w omawianym okresie 69,7% wzrost zysku skonsolidowanego na sprzedaży brutto do poziomu 27,5 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Wielton odnotowała czterokrotny wzrost EBIT w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Stopa marży EBIT wyniosła 8,1% vs 2,6% rdr.

3. Wspólny rozwój poszczególnych marek

Obecnie realizowany jest ostatni etap standaryzacji komponentów w całej Grupie Wielton. Równolegle przebiega proces rozbudowywania portfolio poszczególnych Spółek w Grupie o nowe linie produktowe. Przykładem jest rodzina wywrotek aluminiowych i stalowych, obecna już zarówno we Fruehaufie, jak i w Italiana Rimorchi.

4. Plany na najbliższą przyszłość

Głównym celem inwestycji w rozbudowę parku technologicznego jest dwukrotne zwiększenie wolumenu produkcyjnego z 8 tys. sztuk do 16 tys. sztuk. Wielkość produkcji oznacza skrócenie terminów dostaw, pozwala na zwiększenie udziałów na rynkach oraz możliwość wyznaczenia nowych kierunków sprzedaży. Zwiększenie mocy przełoży się również na zmniejszenie kosztów wytworzenia, dzięki zrobotyzowanym i zautomatyzowanym liniom produkcyjnym.

W pierwszym kwartale 2017 r. planowane jest uruchomienie nowej linii lakierniczej i zmiana metody natryskowej na zanurzeniową. Dodatkowo linia lakiernicza zostanie zintegrowana z nowoczesną linią montażową.