W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Publikacja na zamówienie

Pomoc kancelarii obejmuje wszystkie czynności podejmowane na rzecz jakiejś osoby lub firmy mające na celu ochronę interesów prawnych. Sprawdzi się m.in. w przypadku zaistnienia potrzeby doradztwa czy zastępstwa procesowego bądź pozaprocesowego. Kiedy skorzystać z usług prawników? Odpowiadamy.

Windykacja sądowa w Polsce a doradztwo prawne

Jeśli procedury polubowne nie pozwoliły odzyskać należności, pozostaje jedynie windykacja sądowa. Polska jest krajem, w którym podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Oznacza to, że po upływie 24 36 miesięcy dochodzenie zapłaty od kontrahenta może już być niemożliwe.

Z tego powodu gdy kontrahent zwleka z płatnościami, najlepiej od razu przystąpić do działania. Wsparcie w tym może zapewnić np. kancelaria prawna z Wrocławia. Windykacja z pomocą profesjonalistów przebiegnie znacznie sprawniej i ma większe szanse powodzenia. Dlaczego? Na początku warto wiedzieć, że windykacja sądowa w Polsce przebiega w kilku krokach:

  • przygotowanie dokumentów i wniesienie pozwu,
  • postępowanie sądowe,
  • uzyskanie nakazu zapłaty,
  • uprawomocnienie się nakazu lub wyroku,
  • proces egzekucyjny.

Zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich tych działań wymaga od wierzyciela zorganizowanych ispójnych czynności prawnych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Brak doświadczenia i wiedzy może przyczynić się np. do niepoprawnego sporządzenia pozwu, co już na samym początku obniża prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia procesu. Aby uniknąć zbędnego stresu, lepiej zdecydować się na usługi kancelarii prawnej z Wrocławia czy innego miasta. Dzięki temu windykacja przebiegnie znacznie szybciej, a w wielu przypadkach również taniej.

Pomocy prawna w międzynarodowej branży transportowej – reprezentacja podczas kontroli BAG

Kancelarie specjalizujące się w prawie transportowym są w stanie reprezentować swoich klientów podczas kontroli drogowej na terenie Polski i innych państw UE. Dzięki dużemu doświadczeniu i wypracowaniu własnych metod działania gwarantują realną pomoc przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Niemal natychmiastowa pomoc prawna poprzez kontakt telefoniczny może okazać się bardzo przydatna np. podczas kontroli BAG przeprowadzonej na terenie Niemiec. Taka osoba udzieli wsparcia m.in. w trakcie rozmów z inspektorami czy przy wypadku komunikacyjnym.

Jeśli w toku kontroli przewoźnik niesłusznie dostanie karę pieniężną np. za nieprzestrzeganie zakazów ruchu lub przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osie i kierowca odmówi opłacenia grzywny, zostanie wszczęte dalsze postępowanie. Wtedy prawnicy mogą sporządzić pisma wyjaśniające i argumentujące odrzucenie grzywny od BAG. Kontrole przeprowadzane są np. podczas załadunków i rozładunków czy tankowań na stacjach paliw. Aby uniknąć przykrych konsekwencji, warto przestrzegać czasu pracy kierowców i pozostałych przepisów zawartych w prawie unijnym.