Turecki kierowca jechał przez Polskę z naruszeniami czasu pracy wartymi łącznie ponad 55 tys. zł

turek_czas_pracy_55_tys_zlotych_2

Zaczniemy od krótkiego przypomnienia fragmentu Ustawy o transporcie drogowym:

Art. 92a.  1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za każde naruszenie.

2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10 000 złotych.


Jak wynika z poniższych zapisów, dany przewoźnik może robić przysłowiowe „Polska – Chiny w 3 godziny”, może wręczać kierowcom po trzy karty i może wysyłać samochody w trasy bez wszelkich możliwych dokumentów, zaś ewentualna kara i tak będzie jak najbardziej znośna. Przykład? Można go zobaczyć poniżej, w komunikacie WITD Poznań, opowiadającym o wykroczeniach wartych łącznie 55 tys. złotych:

30 czerwca 2016 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Oddział Leszno pełniąc obowiązki służbowe na drodze krajowej nr 32 w miejscowości Żodyń wytypowali do kontroli pojazd członowy, którym wykonywany był międzynarodowy przewóz towarów w imieniu i na rzecz przewoźnika tureckiego.

W toku kontroli ujawniono liczne naruszenia w zakresie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu przez kierowcę, a także obowiązujących przerwach i odpoczynku.

Łączna kwota kar z tytułu stwierdzonych naruszeń wyniosła ponad 55 000,00 zł, która to kwota została ograniczona zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Od kierowcy pobrano kaucję i zobowiązano go do odebrania prawidłowego odpoczynku.

turek_czas_pracy_55_tys_zlotych_1