TachoBus – aplikacja do wyliczania płacy minimalnej, która tworzy pełną ewidencję czasu pracy

Publikacja na zamówienie

aplikacja_tachobus

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych wymagań odnoszących się do firm transportowych operujących na rynku międzynarodowym. Część z tych obowiązków, a przede wszystkim płace minimalne dla kierowców, dotyczy także pojazdów o DMC do 3,5 tony. Jednocześnie, z oczywistych względów, takich jak chociażby dużo niższe stawki za zlecenia, posiadaczom mniejszych pojazdów nieco trudniej jest się dostosować do wymagań biurokratycznych. Dodatkowo pojazdy realizujące tego typu zlecenia nie są wyposażone w tachografy, które rejestrowałyby każdy ruch pojazdu. I dlatego też powstała aplikacja TachoBus.

Głównym założeniem programu jest lokalizowanie pojazdu na mapie Europy, a zamierzonym  efektem pomoc w rozliczeniu płac minimalnych oraz dodatków do podstawowego wynagrodzenia kierowcy. Co istotne, TachoBus tworzy pełną ewidencję czasu pracy, analizując pobyt w konkretnych krajach i rejestrując moment przekraczania poszczególnych granic. W oparciu o pozyskane dane, automatycznie wyliczana jest zagraniczna płaca minimalna na dany okres, a także diety i ryczałty uwzględnione w polskich prawie.

Ujmując rzecz w dużym skrócie, TachoBus pozwala znacznie łatwiej rozliczyć pracowników i wpasować się w zachodnie przepisy. W dzisiejszych realiach są to rzeczy na tyle istotne, że TachoBus może się przydać nawet firmom eksploatującym pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwa te zaczęły z opisywanej aplikacji korzystać i czerpać profity z uzyskanych dzięki niej usprawnień.

Wartością dodaną jest też stałe monitorowanie floty, dające wgląd do rzeczywistego położenia pojazdów, a także pozwalające określić ich bieżącą aktywność. Co natomiast najważniejsze, program TachoBus nie wymaga dedykowanych nadajników lub komputerów, działając po prostu na urządzeniach z systemem Android i zdalnie przekazując wyliczenia do internetowego Panelu Klienta.

Jak wprowadzić aplikację TachoBus do swojej firmy? W tym celu należy skontaktować się z firmą TachoBus Sp. z o.o., przy pomocy panelu dostępnego na stronie www.tachobus.pl lub też telefonicznie, pod numerem +48 577 413 000.