Sześcioosiowy zestaw ważył 51 ton i przewoził nieoznakowany ładunek materiałów niebezpiecznych

Trzyosiowe Volvo FH, połączone z trzyosiową naczepą, ważyło ponad 50 ton. Przekroczono przy tym nacisk na osie, a ponadto przewożono ładunek niebezpieczny bez spełnienia jakichkolwiek wymagań. Wszystko w ramach dalekiego transportu krajowego, prowadzącego z Gdańska na Podkarpacie.

Oto komunikat GITD:

Blisko 51 ton ważył zespół pojazdów ciężarowych, którym przewożono niebezpieczną dla środowiska substancję z pominięciem wielu wymagań określonych w międzynarodowej umowie ADR. 

Ciężarówkę z naczepą zatrzymał w środę (28 listopada) w miejscowości Rudnik nad Sanem patrol podkarpackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazdem należącym do polskiego przedsiębiorcy przewożono towar z Gdańska do Nowej Sarzyny.

Początkowo kontrola miała na celu sprawdzenie masy pojazdów. Intuicja nie zawiodła inspektorów z Rzeszowa. Ciągnik siodłowy z naczepą ważył blisko 51 ton. Inspektorzy stwierdzili także przekroczenie dopuszczalnego nacisku grupy osi składającej się z trzech osi nienapędowych o ponad 14 procent, czyli o 3,5 t. Kierujący nie posiadał również zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych. Wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

W trakcie dalszej kontroli drogowej wyszły na jaw kolejne naruszenia. Po oględzinach przestrzeni ładunkowej okazało się, że transportowane jest 30 t towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca całkowicie nie dopełnił spoczywających na nim obowiązków przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Ciężarówka nie była oznakowana tablicami barwy pomarańczowej, a kierowca nie posiadał wymaganego dla przewozu towarów niebezpiecznych szkolenia. Nie miał również przy sobie wymaganych dokumentów i wyposażenia – inspektorzy stwierdzili brak instrukcji pisemnych oraz brak gaśnic i szeregu innych wymaganych elementów. Skutkowało to wszczęciem kolejnego postępowania administracyjnego. Tym razem z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.