OFERTY PRACYKONTAKT
665
Opublikowane 12 Grudzień, 2018

Szczegóły na temat nowych fotoradarów – 358 nowych urządzeń między 2020 a 2021 rokiem

W nawiązaniu do tekstu:

Kilkaset nowych fotoradarów na polskich drogach – Unia Europejska zgodziła się na dofinansowanie

Pojawiły się konkretne informacje na temat nowej partii fotoradarów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyjaśnił gdzie pojawią się te urządzenia, w jaki sposób zostaną sfinansowane, a także kiedy zostaną przekazane do użytku. Ze wszystkim zapoznacie się poniżej, w fragmentach oficjalnego komunikatu:

1. W ramach projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 111 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach (fotoradary stacjonarne i mobilne, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle – również na przejazdach kolejowych). 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach – sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD GITD.

2. Po wykonaniu analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz weryfikacji złożonych do CANARD wniosków o instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących zostaną wybrane lokalizacje, w których w pierwszej kolejności konieczna będzie instalacja urządzeń. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności miejsca, w których dochodzi do wypadków i kolizji spowodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości czy też niestosowaniem się do sygnałów świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby rannych oraz zabitych.

3. Kwota wydatków całkowitych w ramach projektu to 162 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 85 %, czyli 137,7 mln zł. Nowy projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych.

4. Instalacje nowych urządzeń w nowych lokalizacjach powinny rozpocząć się najwcześniej w III kwartale 2020 r. Posadowienie nowych urządzeń w istniejących lokalizacjach rozpocznie się nie wcześniej niż w III kwartale 2021 r.

5. W chwili obecnej GITD dysponuje 431 fotoradarami, 30 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi prędkość, pracującymi w szczególnie niebezpiecznych miejscach na polskich drogach. Ponadto 20 niebezpiecznych skrzyżowań na terenie całej Polski monitorowanych jest przez sygnalizatory przejazdu na czerwonym świetle.