Kontenerowa „stonoga” w komunikacie ITD – funkcjonariusze stwierdzili, że naczepa jest nielegalna

stonoga_witd_olsztyn_01

W komunikacie Inspekcji Transportu Drogowego wystąpiła kolejna „stonoga”. Cała sprawa jest jednak o tyle ciekawa, że funkcjonariusze WITD Olsztyn dopatrzyli się tutaj czegoś więcej, niż tylko przekroczenia DMC. Jak wyjaśnia poniższy tekst, ciężarówka była nie tylko zbyt ciężka, ale także składała się z większej ilości pojazdów, niż przewidują to przepisy.

„Krokodyle” uznali, że podwójna naczepa jest tutaj dwoma rozdzielnymi pojazdami. Polskie prawo stwierdza zaś, że wyłącznie ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny może tworzyć zespół złożony z aż trzech pojazdów. W innych przypadkach dopuszczalna jest tylko jedna naczepa lub przyczepa. Co też zwraca uwagę w komunikacie, to stwierdzenie, że zespół aż trzech pojazdów wymagałby zezwolenia na przewóz ponadnormatywny kategorii VII. Trzeba jednak pamiętać, że zezwolenia tego typu wydawane są wyłącznie na transport ładunków niepodzielnych. Dwa kontenery podzielimy zaś bardzo łatwo 😉

A oto sam komunikat:

W dniu 06.07.2017 r. inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadzących działania kontrolne na drodze krajowej S7 przykuł uwagę nietypowy 7 osiowy zespół pojazdów. Po wstępnych oględzinach zespołu pojazdów kontrolujący stwierdził, że wykonywany transport drogowy dwóch kontenerów 20 stopowych załadowanych w porcie w Gdańsku jest realizowany trzema pojazdami.

Pierwszym pojazdem był ciągnik samochodowy marki Scania, następnie do niego podłączono pierwszą naczepę, do której z kolei to podłączona była druga naczepa. Druga naczepa z pierwszą były połączone sztywnym zaczepem wchodzącym w ramę pierwszej i zabezpieczonym sworzniem.

Z uwagi na jednoczesne podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów dokonano kontroli masy, stwierdzając że rzeczywista masa całkowita wynosi 57,7 t. i przekracza określonymi przepisami wartości o 17,7 t – przekroczenie o 44,25%. Powyższe przekroczenie stanowiło naruszenie dopuszczalnej wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) wobec czego, przejazd ww. zespołem pojazdów wymagał zezwolenia kat. V na przejazd pojazdem nienormatywnym. 

Natomiast, z uwagi na to, że transport kontenerów wykonywany był ilością pojazdów większą niż określona w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, czyli trzema pojazdami, na mocy art. art. 62 ust. 4b p.r.d. jego przejazd po drodze publicznej wymagał zezwolenia kategorii VII. Kierujący nie okazał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Należy wskazać, że polskie prawodawstwo przewiduje, że zespół pojazdów może składać się najwyżej z trzech pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z trzech pojazdów.

Za przekroczenie DMC zespołu pojazdów kierującego ukarano mandatem karnym, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne za ww. naruszenia, za które przewidywana kara pieniężna wynosi 15 tysięcy złotych.

stonoga_witd_olsztyn_02