Przekombinował przy imporcie używanych samochodów – Litwinowi zarzucono brak tachografu i licencji

Osoby zajmujące się importem samochodów używanych w dosyć prosty sposób unikają tachografów. Wystarczy wykazać, że przewozi się samochody kupione na siebie, a więc jest to przewóz prywatny. Wówczas transport do 7,5 tony zwolniony jest z norm czasu pracy, a tachograf nie musi nawet znajdować się na pokładzie. Ten litewski przedsiębiorca nieco jednak przekombinował. Oprócz samochodów przewoził także ładunek innego typu, dając ITD powód do dokładniejszej kontroli.

Oto komunikat opublikowany przez GITD:

W środę rano, 28 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie koło Kudowy Zdroju inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym przedsiębiorca mający siedzibę na Litwie przewoził należące do niego pojazdy, co nie wymaga posiadania licencji. Podczas oględzin przestrzeni ładunkowej pojazdu stwierdzili, że pod plandeką znajdują się palety z towarem. W związku z tym nabrali podejrzeń, że wykonuje przewóz rzeczy w ramach usługi transportowej. W trakcie dalszej kontroli inspektorzy uzyskali dokumenty przewozowe, które potwierdziły ich przypuszczenia. 

W takim przypadku kierowca powinien również rejestrować swoją aktywność, przerwy i odpoczynki. Tymczasem pojazd nie był w ogóle wyposażony w tachograf. 

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec zagranicznego przewoźnika w sprawie nałożenia kary finansowej. Dodatkowo, na poczet zabezpieczenia przyszłego zobowiązania, pobrana została kaucja pieniężna w wysokości 10 000 złotych. 

Ujawniony przypadek jest już kolejnym, stwierdzonym w tym roku przez dolnośląskich inspektorów ITD, wykonywaniem transportu drogowego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej regulacjami, wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (towarów) możliwe jest po uzyskaniu przez przewoźnika wymaganej licencji. Ponadto pojazd, którym wykonywany jest transport drogowy, powinien być wyposażony w tachograf, który rejestruje m.in. aktywność kierowcy. Wymogi te dotyczą pojazdów, za które uznaje się także zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3 500 kg.