Programy dla firm transportowych i spedycyjnych – jakie funkcje systemów TMS usprawnią organizację pracy?

Publikacja na zamówienie

TMS, czyli Transportation Management System, to wyspecjalizowany, nowoczesny system informatyczny, którego zadaniem jest usprawnienie planowania, monitoringu, zarządzania oraz rozliczania środkami transportu należącymi do danego podmiotu gospodarczego. Obecnie, w obliczu rosnącej konkurencji w branży transportowo-spedycyjnej oraz braków kadrowych, inwestycja w narzędzia służące do optymalizacji tych procesów wydaje się być koniecznością. Oto poradnik, w którym omawiamy, jakie funkcje systemów TMS usprawnią organizację pracy w firmie.

System TMS – definicja pojęcia 

Transportation Management System, w skrócie TMS, to specjalny system informatyczny, którego zadaniem jest wsparcie procesów planowania, monitorowania, rozliczania i zarządzania środkami transportu. Na implementację takiego systemu powinny decydować się przede wszystkim firmy, które dysponują taborem pojazdów – np. firmy z branży logistycznej lub spedycyjnej. 

Na innowacyjny system TMS składa się wiele odpowiednio przygotowanych funkcji, dzięki którym praca jest prostsza, a wykonywanie zadań bardziej efektywne. Właściwa implementacja takiego systemu może sprawić, że koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności zostaną znacząco ograniczone.

W których branżach sprawdzi się system TMS? 

System TMS sprawdzi się w szczególności w firmach działających w branży spedycyjnej, logistycznej, transportowej oraz w dystrybucyjno-handlowej. Jak widać, liczba podmiotów, które mogą korzystać z możliwości tego systemu, jest naprawdę duża.

W istocie z TMS mogą korzystać wszystkie firmy bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. Omawiane oprogramowanie sprawdza się zarówno w przypadku wielkich globalnych korporacji jak i niewielkich, lokalnych firm. 

Funkcje systemu TMS 

Systemy TMS oferują szereg funkcjonalności, które sprawiają, że planowanie, monitoring oraz zarządzanie taborem pojazdów oraz zasobami ludzkimi staje się znacznie efektywniejsze. Do podstawowych funkcji systemów TMS zaliczamy: 

 • rozliczanie kosztów związanych z realizacją transportu (fakturowanie),
 • monitorowanie całego łańcucha dostaw oraz zleceń (optymalizowanie tras, zarządzanie przewoźnikami),
 • zarządzanie zleceniami, 
 • przygotowywanie algorytmów służących do szybkiego rozliczania zrealizowanych usług transportowych, 

szybkie przygotowywanie raportów z danymi statystycznymi na temat wykonanej pracy w poszczególnych okresach oraz porównywanie ich (analityka).

Program transportowy TMS Navigator 

Jednym z najbardziej cenionych programów służących do zarządzania flotą oraz zasobami ludzkimi jest TMS Navigator. Omawiany program spedycyjny dla firm transportowych wyróżnia się tym, iż pokrywa wszystkie procesy operacyjne w firmie transportowej i spedycyjnej. 

W ramach TMS Navigator otrzymujemy dostęp do wielu modułów, takich jak: 

 • brama – pozwala na  rejestrację wjazdów i wyjazdów zestawów pojazdów wraz z informacjami dla osób nadzorujących ruch sprzętu i osób,
 • kasa – służy do gotówkowych rozliczeń wielowalutowych w kasie firmowej dla rozliczeń z kierowcami i innymi pracownikami firmy, 
 • koszty – moduł służący do rejestracji kosztów oraz prowadzenia analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras, 
 • poczta – system ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej,
 • zezkar – narzędzie służące do rejestrowania dokumentami zezwoleń i karnetów TIR dla przewozów poza kraje UE,
 • CMR – dzięki niemu można generować i rejestrować automatyczne międzynarodowe listy przewozowe,
 • komunikator – pozwala na dwustronną komunikację za pośrednictwem kanałów telematycznych i internetowych bramek SMS,
 • magazyn – pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i części, materiałów reklamowych, wyposażenia kierowców oraz magazyny paliwa,
 • rokos – zbiera kartoteki pojazdów i kierowców, 
 • zlecenia – moduł, który jest rejestrem zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras,
 • faktury – pozwala na szybkie wystawianie faktur za zrealizowane usługi transportowe i spedycyjne z opcją generowania e-faktur i wysyłki drogą elektroniczną,
 • kontrahenci – całościowy CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF,
 • mapa – moduł służący do szybkiego i sprawnego wytyczania tras z uwzględnieniem warunków panujących na drogach,
 • warsztat – pozwala planować, rejestrować oraz rozliczać realizowane zlecenia warsztatowe.