Praca dla polskich specjalistów w Niemczech

Publikacja na zamówienie

(Źródło: https://pixabay.com/de/photos/brandenburgertor-berlin-5117579/)

Praca dla wykwalifikowanych pracowników w Niemczech

Złośliwe głosy twierdzą, że pracownicy z zagranicy kradną miejsca pracy obywatelom w kraju. Jeśli jednak przyjrzysz się sytuacji z bliska, szybko zdasz sobie sprawę, że jest wręcz przeciwnie. W Niemczech występuje niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wiele stanowisk dla praktykantów nie jest obsadzonych. Aby temu przeciwdziałać, niemieckie firmy i urzędy rekrutują wykwalifikowanych pracowników z Polski i innych krajów. Jak powstaje niedobór wykwalifikowanych pracowników i dlaczego polscy wykwalifikowani pracownicy są odpowiedzią na ten problem?

Brak niemieckich wykwalifikowanych pracowników

Niedobór wykwalifikowanych pracowników nie jest jeszcze powszechny, co oznacza, że jak na razie wąskie gardła są odczuwalne tylko w poszczególnych sektorach. Prognozy przewidują jednak, że brak ludzi na stanowiskach pracy będzie się pogłębiał i w przyszłości spowolni potencjał gospodarczy Niemiec. Obecnie średnio dwa na trzy miejsca pracy wymagające specjalnego szkolenia lub studiów są nieobsadzone lub trudne do obsadzenia.

Sektory, które już dziś są mocno dotknięte to:

  • Opieka
  • Medycyna
  • Rękodzieła
  • zawody STEM (matematyka, inżynieria, nauki przyrodnicze i technologia)

Osoby pracujące w tych dziedzinach mogą prawdopodobnie bez problemu zdobyć pracę za granicą.

Przyczyny niedoboru wykwalifikowanych pracowników

Za pojawiający się niedobór siły roboczej odpowiada szereg wydarzeń.

Zmiany demograficzne | Niemieckie społeczeństwo starzeje się. W ostatnich dziesięcioleciach spadł wskaźnik urodzeń, w wyniku czego obecnie jest coraz więcej osób starzejących się, ale coraz mniej młodych ludzi, którzy mogliby przejąć wolne stanowiska.

Cyfryzacja | Dla wielu ludzi nasze życie i praca przeniosły się do internetu. W wyniku tego powstało wiele nowych miejsc pracy, a inne straciły na znaczeniu i atrakcyjności.

Automatyzacja | W ramach digitalizacji następuje automatyzacja. Wiele zadań może być coraz pewniej przejmowanych przez maszyny, systemy elektroniczne, programy i algorytmy. Rynek pracy ulega zatem redystrybucji i wiele osób wykonujących zawody spoza branży potrzebuje nowej pracy, ale nie posiada kwalifikacji pracownika wykwalifikowanego.

Środki przeciwdziałania niedoborowi wykwalifikowanych pracowników

Niemcy koncentrują się na swoim oraz zagranicznych krajach w celu znalezienia rozwiązań.

Ofensywa edukacyjna | Ministerstwo Edukacji pracuje nad programami cyfrowymi i strategiami marketingowymi, aby dotrzeć do młodych ludzi tam, gdzie spędzają najwięcej czasu – w Internecie. Mają nadzieję, że uda im się zwiększyć renomę wymaganych dziedzin zawodowych, tak aby więcej młodych ludzi było zainteresowanych specjalistycznym kształceniem.

Ułatwianie podejmowania pracy | Warunki strukturalne utrudniały dotychczas łączenie życia rodzinnego i zawodowego. W związku z tym wielu potencjalnych wykwalifikowanych pracowników zostaje utraconych jako możliwe zasoby. Strategie takie jak bardziej elastyczne godziny pracy i miejsca pracy oraz lepsze możliwości opieki nad dziećmi powinny również umożliwić im powrót do świata pracy.

Rekrutacja zagranicznych wykwalifikowanych pracowników | W porównaniu z wieloma innymi krajami, Niemcy mają dobry system socjalny. Przyciąga to również wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, którzy korzystają z umów o pracę podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne. Urzędy pracy w Niemczech współpracują w szczególności z agencjami w innych krajach, aby ułatwić wymianę siły roboczej. W tym celu rząd federalny utworzył portal internetowy www.make-it-in-germany.com/en, aby ułatwić wymianę.

Szanse jako zagraniczny pracownik wykwalifikowany w Niemczech

Dla polskich specjalistów istnieje możliwość zdobycia obiecującej pracy w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza wielu kobiet, które w Polsce często rekrutowane są wyłącznie w ogłoszeniach, bez niezbędnej wiedzy specjalistycznej. W Niemczech poszukiwani pracownicy wykwalifikowani korzystają z dobrych zarobków, przepisów BHP i przywilejów socjalnych, ponieważ są traktowani na równi z pracownikami niemieckimi. Uprawnia ich to do podstawowych świadczeń socjalnych, dodatku mieszkaniowego, zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenia od bezrobocia oraz emerytury po podjęciu pracy.

Aby zachęcić do zmiany pracy i kraju, istnieją różne dotacje, o które mogą ubiegać się pracodawcy lub pracownicy:

Koszty podróży | Koszty poniesione w związku z podjęciem pracy, np. koszty podróży na rozmowę kwalifikacyjną, są pokrywane.

Koszty przeprowadzki | Koszty przeprowadzki do Niemiec w związku z podjęciem pracy są pokrywane w całości lub częściowo.

Koszty uznawania kwalifikacji | Jeśli poniesione zostaną koszty uznania istniejących kwalifikacji, np. tłumaczenia certyfikatów, zostaną one pokryte.

Kurs językowy (w Polsce lub w Niemczech) | W pewnych okolicznościach zostanie pokryty koszt kursu językowego w miejscu pracy. W Niemczech jest to bardziej prawdopodobne ze względu na działania integracyjne.

Kursy integracyjne | Wykwalifikowani pracownicy powinni być zintegrowani ze społeczeństwem, aby w nim pozostali. Rządowe programy integracyjne oferują więc różne kursy, które mają w tym pomóc.