Nowości z kartotek WITD, czyli zaniżona masa własna, jazda po alkoholu i zbyt ciężki kontener

W ostatnich dniach nie brakowało nowych komunikatów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Nie dotyczyły one jednak (na szczęście) szczególnie ciekawych zdarzeń i wykroczeń, dlatego też nie będę poświęcał każdemu z nich osobnego artykułu, a przestawię je w jednym wpisie. Pozycje są trzy, z których pierwsza dotyczy transportu drewna, w której poznajemy miłośnika jazdy po alkoholu, zaś w trzeciej opisana jest klasyka ze świata kontenerów morskich, czyli nieprzestrzeganie czasu pracy i przekroczone DMC.

WITD Gdańsk: Za lekka przyczepa do przewozu drewna

witd_gdansk_za_lekka_przyczepa_do_drewnaW dniu 23 czerwca 2014 r. na obwodnicy Słupska, na dr. kr. nr S6 inspektorzy z Oddziału Wydziału Inspekcji w Słupsku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów przeznaczony do przewozu drewna – pojazd ciężarowy z przyczepą. Podejrzenie inspektorów wzbudził zapis w dowodzie rejestracyjnym przyczepy dotyczący masy własnej. Zgodnie z ww. dokumentem masa własna przyczepy wynosiła 3005 kg. Podejrzenia inspektorów co do zaniżenia masy własnej przyczepy zostały potwierdzone w następstwie przeprowadzonego ważenia, którego wynik wskazał, że masa własna przyczepy wynosi 4500 kg. Stwierdzono różnicę między wpisem w dowodzie rejestracyjnym a stanem rzeczywistym o ok. 1500 kg. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny przyczepy.

Ponadto podczas kontroli kontrolujący inspektor ujawnił naruszenia określone pod lp. 6.1.4 zał. nr 3 do ustawy o transporcie drogowym oraz lp. 1 zał. nr 1 do ww. ustawy, a także brak zezwolenia kat. VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.

W związku z ujawnionymi naruszeniami kierowcę ukarano mandatem karnym a w stosunku do przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy wszczęto postępowania w przedmiocie nałożenia kary.

Mój mały komentarz: ITD nie bez powodu poluje na samochody do transportu drewna o zaniżonej masie własnej w dokumentach, gdyż w tego typu przewozach obowiązują inne normy dotyczące DMC ciężarówek. W przepisach wyliczone zostały średnią masę 1 m3 każdego gatunku drewna, w oparciu o którą określa się, ile m3 ładunku może zostać przewiezione jednym pojazdem. Jeśli więc dla przykładu nasza ciężarówka ma 20 ton ładowności, a 1 m3 dębu waży według przepisów 710 kg, to możemy załadować około 28,1 m3 tego gatunku drewna. W przypadku, gdy zatrzyma nas zaś ITD, nie odpowiadamy za faktyczną wagę pojazdu, lecz za ilość ładunku w m3. Cały zestaw może ważyć nawet i 45 ton (jeśli trafimy na wyjątkowo ciężką partię drewna), do póki nie wieziemy ładunku o większej objętości, niż wspominane m3. Łatwo sobie więc w tej sytuacji wyobrazić, że zaniżanie masy własnej pojazdów do drewna jest dla wielu przewoźników bardzo kuszące.

WITD Radom: Nietrzeźwy kierowca na drodze

witd_radom_niewtrzewzy_kierowca_na_drodzeW dniu 12.06.2014r w miejscowości Radom ul. Czarnieckiego zatrzymano do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. W trakcie czynności kontrolnych kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow. Badanie wykazało stan nietrzeźwości. W związku z powyższym przeprowadzono badanie Urządzeniem AlkoSensor IV.

Pierwsze badanie o godzinie 09:53 wykazało zawartość alkoholu 0,92 ‰, drugie badanie wykonano w odstępie 15 minut, urządzenie wskazało wynik 0,76 ‰. O zaistniałej sytuacji powiadomiono KMP Radom. Kierowca wraz z pojazdem został przekazany do dalszych czynności przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

Kierowcy za swój czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz utrata prawa jazdy.

WITD Poznań: Ciężki i zmęczony

witd_poznan_ciezki_zmeczonyW dniu 26 czerwca br. inspektorzy WITD w Poznaniu z oddziału terenowego w Lesznie prowadząc czynności kontrolne na drodze krajowej nr 32, pracowali wykorzystując system preselekcji. W trakcie rutynowej kontroli samochodu ciężarowego stwierdzono szereg naruszeń związanych z czasem pracy kierowcy oraz przekroczeniem nacisku osi napędowej pojazdu.

Do kontroli zatrzymano pojazd przewoźnika z województwa mazowieckiego, którym przewożono ładunek folii i tkanin w kontenerze na trasie z Gdyni do Granowa. Podczas pomiarów wagami przenośnymi ustalono, że nacisk osi napędowej pojazdu jest większy od dopuszczalnego o ponad 2 tony. Ustalenia te stały się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wykonywania przewozu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

W trakcie kontroli, stwierdzono również poważne naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców. Wykresówka kierowcy wyjęta z tachografu stała się podstawą do stwierdzenia trzech naruszeń przepisów: dziennego czasu prowadzenia o 3 i pół godziny, prowadzenia bez wymaganej przerwy o ponad 4 godziny oraz skrócenia odpoczynku dobowego o ponad 4 i pół godziny.

Kierowcę ukarano mandatami w łącznej kwocie przekraczającej dwa tysiące złotych. Wszczęto również postępowanie administracyjne wobec przewoźnika.

Źródła: WITD Gdańsk, WITD Radom, WITD Poznań