Niemiecka policja towarzyszyła ITD przy kontrolach ciężarówek w Olsztynie, przyglądając się pracy

olsztyn_niemiecka_policja

Przeglądając doniesienia z polskich dróg można odnieść wrażenie, że przedstawiciele niemieckich służb kontrolnych coraz częściej pojawiają się w Polsce. Dopiero co głośno było o niemieckim radiowozie wykorzystywanym do kontroli drogowych w Świnoujściu (przeczytacie o tym m.in. TUTAJ), jakiś czas temu na naszym A2 można było zobaczyć samochód BAG (TUTAJ), w Szczecinie funkcjonariusz BAG prowadził szkolne zajęcia (TUTAJ), natomiast teraz Niemcy towarzyszyli kontrolowaniu pojazdów w jakże dalekim od ich kraju województwie warmińsko-mazurskim. Opowiada o tym poniższy komunikat WITD Olsztyn:

W dniach 28 – 29 kwietnia 2016 r. w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück (Niemcy) odbyły się wspólne działania kontrolne funkcjonariuszy Policji z obu krajów. Do udziału w wymianie międzynarodowej zaproszono inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna. W pierwszym dniu wizyty podczas spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji inspektorzy przedstawili prezentację w której omówili zadania Inspekcji, jej uprawnienia i bieżące kierunki działań. Szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy niemieckich cieszyła się część prezentacji poświęcona manipulacjom w tachografach cyfrowych w zakresie czasu pracy kierowców. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania brali udział we wspólnych czynnościach kontrolnych na drodze realizowanych przez patrol ITD i Policji. W ramach części praktycznej inspektorzy szczegółowo omówili zasady prowadzenia kontroli, dokumentowania naruszeń.

Dodatkowo przeprowadzono kontrole drogowe pojazdów w zakresie wyznaczenia nacisków na osie pojazdów oraz w zakresie prawidłowości wykonywania przewóz materiałów niebezpiecznych. Kontrole przeprowadzone przez inspektorów niestety nie były kontrolami bez naruszeń. Pierwszego dnia inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów w zakresie przewozu paliwa (zbyt duża ilość paliwa w zbiornikach), drugiego dnia inspektorzy w jednej z kontroli stwierdzili brak dowodów rejestracyjnych pojazdów, uprawnień do kierowania zespołem pojazdów.

Współpraca w zakresie wspólnych kontroli  była bardzo owocna. Okazała się doskonałą płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń kontrolnych pomiędzy służbami biorącymi udział w spotkaniu.