Nielegalni imigranci z Bangladeszu w bułgarskiej ciężarówce jadącej na trasie z Rumunii do Polski

To zatrzymanie imigrantów nieco wyróżniało się na tle dotychczasowych. Zamiast z Serbii, ciężarówka przyjechała do naszego kraju z Rumunii. Dwóch z nielegalnych pasażerów pochodziło zaś z Bangladeszu.

Oto komunikat Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

21 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali w Warszowicach trzech cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski w naczepie ciężarówki.

Informację o obcokrajowcach ujawnionych w bułgarskiej ciężarówce funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od policjantów z Pawłowic. Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów.

Podczas przesłuchania dwóch z nich oświadczyło, że pochodzi z Bangladeszu, natomiast trzeci zadeklarował obywatelstwo Iraku. Do naczepy ciężarówki dostali się w Rumunii przy pomocy przemytnika. Zamierzali dotrzeć do krajów Europy Zachodniej.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej wszczął w stosunku do nielegalnych migrantów postępowania administracyjne. Usłyszeli oni również zarzuty dotyczące przekroczenia granicy RP wbrew przepisom.

Obywatele Bangladeszu zostali przekazani stronie czeskiej w ramach umowy o readmisji. Z kolei zatrzymany obywatel Iraku został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.