Najczęstsze usterki na przeglądach ciężarówek: hamulce, przeguby oraz opony

Fot. Bilprovningen

Jakie usterki najczęściej stwierdzane są przy przeglądach technicznych ciężarówek? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w szwedzkim raporcie, przygotowanym przez agencję Bilprovningen, na podstawie ponad 50 tys. badań z ubiegłego roku.

Raport objął 26 tys. samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 roku, 20 tys. ciężkich przyczep lub naczep, a także 4,5 tys. autobusów. Spośród wszystkich tych pojazdów, aż 63,9 procenta wykazało techniczne problemy, a w 46,2 procenta przypadków wymagało to skierowania pojazdu do natychmiastowej naprawy i kontroli uzupełniającej. Obie liczby mogą uświadamiać, jak bardzo dokładne i restrykcyjne są szwedzkie badania.

Największym problemem okazał się stan układów hamulcowych, obejmując 28,1 procenta skontrolowanych pojazdów. Najczęściej były to przypadki nierównomiernego hamowania na kołach tej samej osi, z różnicami w sile przekraczającymi dopuszczalne 30 procent.

Drugie i trzecie miejsce na liście zajęły problemy związane z kołami (17,4 procenta) oraz z układem kierowniczym (17 procent). Tutaj Bilprovningen zwróciło uwagę zwłaszcza na wyrobione przeguby w układzie kierowniczym, często łączące się także z nadmiernym lub nierównym zużyciem ogumienia. 

Omawiany raport nie różnił się szczególnie od danych z 2022 lub 2021 roku. Łączna liczba stwierdzonych lusterek wykazała zmiany w zakresie zaledwie 1-2 procent.