Masa własna zaniżona o 6,3 tony, pięć zabranych dowodów – kontrole sprzętu do drewna

Masa własna pojazdu to w branży drzewnej wyjątkowo istotny parametr. To właśnie na jej podstawie oblicza się ile metrów sześciennych danego gatunku drewna może zabrać samochód. Gdy natomiast dochodzi później do kontroli, sprawdza się właśnie objętość drewna w dokumentach transportowych, nie wykonując klasycznego ważenia.

Stąd też akcja opolskiego ITD, które zapolowało na puste zestawy do leśnego transportu. Zatrzymano sześć takich ciężarówek, a wśród nich tylko jedna nie miała zaniżonej masy własnej. W pozostałych pięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, a u rekordzisty brakowało aż 6,3 tony. W dokumentach widniała masa własna 8,5 tony, natomiast ważenie pojazdu na pusto wskazało 14,8 tony.

We wszystkich pięciu przypadkach zabrano dowody rejestracyjne. By je odzyskać, przewoźnicy będą musieli przeprowadzić badania techniczne, podając przy tym właściwą masę własną.

Oto komunikat WITD Opole:

W ostatnim czasie inspektorzy z WITD w Opolu poddali „pod lupę” pojazdy do przewozu drewna. Okazało się, że tylko 1 na 6 zważonych „na pusto” takich pojazdów odpowiadał parametrom wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. Rzeczywista masa własna wynikająca z ważenia pozostałych 5 znacznie odbiegała od masy własnej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym.

Największa różnica wyniosła aż 6,3t  – przy wpisanej masie własnej w dowodzie rejestracyjnym 8,5t – pojazd ważył realnie 14,8t. Obserwowane zjawisko wynika z faktu zamontowania na pojazdach systemów samo załadowczych (HDS) do załadunku drewna i niezgłoszeniu tego faktu właściwym organom. Takie działania przewoźników są celowe i nastawione na omijanie przepisów prawa a w konsekwencji uniknięcie kar za przeładowanie pojazdów już załadowanych drewnem.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym przewoźnicy ładując drewno na samochód ustalają jego masę rzeczywistą jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna (wg. norm określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 17.05.2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna).  

Oznacza to, że jeżeli suma obliczonej w ten sposób masy przewożonego drewna oraz wpisanej w dowodzie rejestracyjnym masy własnej zespołu pojazdów nie przekracza dopuszczalnych 40t to taki przewoźnik nie podlega karze nawet jeżeli wynik ważenia wskazuje 50t a jedyną konsekwencją jest obowiązek przeładunku i zrzucenia części przewożonego drewna.

Przeprowadzone kontrole ujawniły skalę zjawiska nieuczciwej konkurencji przewoźników drewna oraz niszczycielskiego wpływu na drogi. W wyniku kontroli inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów. Aby je odzyskać przewoźnik musi zgłosić właściwym organom prawidłową masę pojazdu co zostanie zmienione w dowodzie rejestracyjnym.