LNG – tania i czysta przyszłość transportu ciężkiego

Publikacja na zamówienie

Popularyzacja paliw alternatywnych w transporcie ciężkim, to ze względu na europejskie regulacje środowiskowe, nieodległa przyszłość. Na rynku dostępne jest rozwiązanie, które nie tylko pozwala na istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale zapewnia również znaczne oszczędności finansowe firmom transportowym. Skroplony gaz ziemny LNG, bo o nim mowa, to sprawdzone paliwo stosowane w transporcie od kilku dekad, które w ostatnich latach wyrasta w oczach przewoźników na tanią i czystą alternatywę dla oleju napędowego.

LNG to gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia. Uzyskuje się go dzięki oczyszczeniu gazu ziemnego z występujących w nim naturalnie substancji chemicznych oraz schłodzeniu do temperatury około -162oC. Ze względu na walory ekologiczne, niską cenę i wysoką liczbę oktanową, LNG stanowi idealne paliwo dla dalekobieżnego transportu kołowego.

Gaz to pieniądz

– Gaz ziemny należy do najtańszych paliw na rynku. Koszty zakupu są o około 30% niższe, niż w przypadku popularnego na polskich drogach oleju napędowego. Jest to między innymi wynik wprowadzenia w sierpniu 2019 roku zerowej akcyzy na paliwa gazowe CNG i LNG, służące do celów transportowych, która przełożyła się na obniżkę cen. Po ogłoszeniu tej decyzji paliwo gazowe na naszych stacjach staniało średnio o około 33 grosze netto za 1 m³ – mówi Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny, największego sprzedawcy gazu w Polsce.

Kolejnym ważnym aspektem ekonomicznym, wpływającym na opłacalność wyboru LNG, jest preferencyjne traktowanie pojazdów gazowych przez władze europejskich państw. Niemcy od lat promują to rozwiązanie i niedawno przedłużyli zwolnienie z opłat autostradowych (Maut) dla ciężarówek gazowych aż do 2023 roku. Dzięki temu przewoźnicy mogą liczyć na oszczędności blisko 19 eurocentów za każdy przejechany kilometr w porównaniu do pojazdów z silnikiem diesla, spełniających normę EURO6. Podobne preferencje dla pojazdów gazowych obowiązują również na wybranych trasach we Włoszech i Austrii.

Istotnym argumentem jest również wsparcie finansowe lub ulga na zakup pojazdów gazowych. Dopłaty w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy euro są oferowane między innymi w Niemczech. W Polsce pojazdy gazowe są z kolei objęte wsparciem w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego  środki przejmuje właśnie w zarządzanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Czysty transport przyszłości

Silniki na LNG, oprócz korzyści ekonomicznych, gwarantują również pozytywny efekt środowiskowy, ponieważ są znacznie mniej szkodliwe od tych zasilanych olejem napędowym. Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego umożliwia przede wszystkim istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Paliwo LNG zapewnia również niski poziom emisji, odpowiedzialnych za smog, tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyły PM), zgodny z normą EURO6. To szczególnie istotne w kontekście zaostrzającej się polityki unijnej w zakresie redukcji emisji pochodzących z transportu, promującej wykorzystanie paliw alternatywnych. Ponadto samochody ciężarowe napędzane LNG, charakteryzują się dłuższą żywotnością silnika niż te na olej napędowy.

– Paliwo LNG, to jedyne dostępne na rynku dojrzałe rozwiązanie, które pozwala na szybką redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania floty. Samochody ciężarowe na LNG gwarantują możliwość przejechania około 1 500 kilometrów na jednym tankowaniu, co oznacza, że już w tym momencie są realną alternatywą dla diesli. Równocześnie eksperci są zgodni, że technologia LNG ma duży potencjał dalszego rozwoju – podkreśla Henryk Mucha.

Rozbudowa infrastruktury

Obecnie po Polsce porusza się blisko 3 000 samochodów ciężarowych napędzanych paliwami gazowymi, jednak ta liczba w nadchodzących latach będzie dynamicznie rosnąć – między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury tankowania tego typu pojazdów. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej punkty tankowania gazu ziemnego w krajach członkowskich mają być rozmieszczone w maksymalnej odległości 150 km przy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

– Obecnie w Europie jest już ponad 3 700 stacji CNG i LNG. Coraz więcej polskich przedsiębiorców chce iść w stronę czystego transportu zasilanego gazem ziemnym, dlatego niezbędna jest dynamiczna rozbudowa infrastruktury tankowania paliw gazowych w Polsce. Chcemy powiększać sieć stacji tankowania w najbliższych latach, ponieważ dostrzegamy potencjał rozwoju rynku paliw alternatywnych. Oferujemy klientom między innymi kompleksową usługę dostarczania paliwa wraz z budową stacji – dodaje Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za rozwój segmentu CNG i LNG w Polsce.

Pod koniec czerwca PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło plany budowy dwóch ogólnodostępnych stacji paliw LCNG, zlokalizowanych właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie sieci TEN-T. Stacje powstaną w Suwałkach i Szumowie. Szczególną rolę dla całego regionu Polski północno-wschodniej odgrywać będzie stacja w Szumowie, zlokalizowana przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu planowanego węzła łączącego ją z trasą Via Baltica. Co ważne, stacja LCNG umożliwia tankowanie pojazdów zasilanych zarówno skroplonym (LNG), jak i sprężonym (CNG) gazem ziemnym.

Gaz również dla mniejszych

Możliwość tankowania dwóch rodzajów paliw jest istotna ponieważ coraz większą popularnością w Polsce cieszą się również pojazdy zasilane właśnie sprężonym gazem ziemnym CNG. Obecnie to paliwo jest szczególnie chętnie wykorzystywane w miastach: napędza między innymi miejskie autobusy czy śmieciarki. W dużych firmach transportowych z powodzeniem może być paliwem zasilającym mniejsze pojazdy w posiadanej flocie, jak np. samochody dostawcze.

Według szacunków PGNiG, w najbliższym czasie, po polskich drogach będzie jeździć łącznie ponad 650 autobusów gazowych zasilanych CNG. Oznacza to wzrost liczby tego typu pojazdów o 75% względem roku 2016. Równolegle liczba pojazdów komunalnych zasilanych sprężonym gazem od 2016 roku wzrosła w Polsce o ponad 130%. CNG jest też popularnym wyborem wśród właścicieli przedsiębiorstw, np. firm kurierskich.

– Z gazu CNG korzystają firmy transportowe, taksówkarze, a także piekarnie, hurtownie spożywcze czy pralnie. Sprężony gaz ziemny, podobnie jak LNG, pozwala na znaczną redukcję emisji. Poza tym warto podkreślić, że silniki na paliwa gazowe pracują ciszej niż te na olej napędowy, dlatego lepiej sprawdzają się w środowisku miejskim – wylicza Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Nie ulega wątpliwości, że paliwa gazowe w nadchodzących latach mogą stać się podstawą znaczących zmian w polskim i europejskim transporcie kołowym. Zarówno LNG, jak i CNG spełniają wszystkie warunki niezbędne do skutecznego prowadzenia biznesu transportowego – gwarantują niską cenę paliwa, konkretne korzyści ekologiczne i długoletnią oraz bezawaryjną pracę floty.