Kontrole szambiarek w Swarzędzu: żadna nie miała miała przeglądu, a o jednej nagrano nawet film

kontrola_szambiarek_przeglad

Funkcjonariusze WITD Poznań postanowili w tym tygodniu zweryfikować stan technicznych lokalnych samochodów asenizacyjnych. Udali się oni więc od Swarzędza, gdzie zatrzymali trzy pojazdy odpowiedzialne właśnie za wywóz nieczystości, a następnie dokonali ich gruntownej kontroli. Wynik? Każdy z tych trzech samochodów nie tylko nie spełniał norm, ale także nie miał ważnego przeglądu. I co więcej, jeden z nich, wysłużony Mercedes-Benz NG, był w stanie tak opłakanym, że „krokodyle” nagrali nawet o nim film. Znajdziecie go pod poniższym komunikatem:

17 maja 2016 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadzali kontrole pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Swarzędz.

We wszystkich skontrolowanych pojazdach stwierdzono naruszenia związane ze złym stanem technicznym, brakiem ważnych badań technicznych i brakiem wymaganych dokumentów. W jednym pojeździe okresowe badanie techniczne było już nieważne, a w dwóch innych przypadkach kierowcy okazali pokwitowania otrzymane na przełomie stycznia i lutego 2016 r. za zatrzymane dowody rejestracyjne. Pomimo zatrzymania dowodów rejestracyjnych pojazdów w żadnym wypadku stwierdzone wcześniej naruszenia nie zostały jednak usunięte.

Dodatkowo w jednym przypadku inspektorzy stwierdzili dopuszczenie przez przedsiębiorcę transportowego do prowadzenia pojazdu przez kierowcę bez ważnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, szkolenia okresowego oraz niewyposażenie go w wymagane dokumenty.

Kontrole stanu technicznego wykazały liczne nieprawidłowości spośród, których wymienić należy:

 • wyciek płynów eksploatacyjnych;
 • pęknięcie resora;
 • brak zabezpieczenia resora;
 • nieszczelny układ wydechowy;
 • niesprawna lampa;
 • uszkodzony klosz lampy;
 • uszkodzony układ kierowniczy (wspomaganie kierownicy);
 • brak światła „stop”;
 • niesprawne światła przeciwmgłowe;
 • uszkodzone mocowanie zbiornika asenizacyjnego;
 • brak kierunkowskazu obrysowego;
 • różne rzeźby bieżnika opon;
 • brak szpilki koła;
 • nadmierne zużycie bieżnika opony;
 • nieszczelny układ pneumatyczny – hamulcowy;
 • nadmierna korozja kabiny;
 • uszkodzone ramię mocowania lusterka wstecznego.

Dołączony materiał filmowy obrazuje między innymi krytyczny stan układu kierowniczego – kierowca pomimo użycia dużej siły nie jest w stanie skręcić kierownicą na postoju.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy oraz osoby zarządzające transportem ukarani zostali mandatami karnymi, a jeden z pojazdów został usunięty na parking ze względu na stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.