Kontrahent nie płaci w terminie? Sprawdź, jak uchronić się od strat

Publikacja na zamówienie

Za wykonaną pracę należy się zapłata – w teorii, nic prostszego. W praktyce w branży TSL ta relacja czasem przypomina grę w kasynie, gdzie wypłata nigdy nie jest pewna. Zabezpieczenie płatności w tym układzie jest jak znaczone karty lub zaprzyjaźniony krupier – gwarantuje, że nie stracisz pieniędzy. Radzimy, jakie narzędzia uchronią Cię przed nierzetelnymi płatnikami.

Pełny faktoring, czyli gwarancja wypłaty

Faktoring zapewnia szybką i sprawną wypłatę pieniędzy z faktur, które wystawiasz. Stanowi bufor między Tobą a kontrahentem, który może opóźniać płatność. Usługodawca, czyli faktor, wypłaca Ci pieniądze, które następnie odzyskuje od Twojego dłużnika, również na drodze windykacji, o ile sytuacja tego wymaga. Jeśli zdecydujesz się na faktoring pełny, czyli obejmujący wszystkie faktury, które wystawiasz danemu kontrahentowi, ryzyko powstania zatorów płatniczych w zasadzie przestaje istnieć. Stały dopływ gotówki jest gwarantowany, a płynność finansowa – zapewniona. Koszty generowane przez faktoring są niewielkie w porównaniu z kredytem czy pożyczką zaciągnięta na sfinansowanie faktur, zwłaszcza w realiach stale rosnących stóp procentowych.

Faktoring krok po kroku

Współpraca z faktorem zaczyna się od przedstawienia mu kontrahentów, których faktury masz zamiar sfinansować. Usługodawca weryfikuje zgłoszenie, biorąc pod uwagę m.in. ryzyko niewypłacalności dłużników oraz ich stosunek do cesji wierzytelności. Globalna cesja wierzytelności to warunek konieczny świadczenia usługi pełnego faktoringu. Jeśli twój kontrahent nie wyraził na nią zgody, usługodawca nie będzie w stanie sfinansować Twoich faktur.

Gdy decyzja o finansowaniu jest pozytywna, następuje globalna cesja wierzytelności. Następnie faktor wypłaca Ci pieniądze za wszystkie faktury, które wystawiłeś wskazanemu kontrahentowi lub kontrahentom, a ściągniecie z nich należności bierze na siebie. Usługi faktoringowe oferuje na przykład Transcash.eu, gdzie w opcji bez regresu możesz liczyć na wysokie limity płatnicze, negocjację prowizji i brak ukrytych opłat.

SafePay, czyli windykacja bez ryzyka

Faktoring zajmuje się płatnościami, których termin nie upłynął. Jeśli masz przeterminowane faktury, skorzystaj z SafePay, czyli usługi windykacji polubownej z gwarancją płatności. Dzięki temu masz pewność odzyskania pieniędzy od dłużnika niezależnie od tego, czy windykacja się powiedzie. Jeśli usługodawca skutecznie ściągnie należność, otrzymujesz jej zwrot z potrąceniem prowizji. Gdy natomiast to się nie uda, SafePay wypłaci ci 87 proc. kwoty brutto widniejącej na fakturze.

Ubezpieczenie należności

Przed stratami z tytułu nieopłaconych faktur możesz też się ubezpieczyć. Ten instrument od opisanych wyżej odróżnia jednak większe skomplikowanie i cena. Koszty ubezpieczenia długu kupieckiego (bo o nim mowa) są nie tylko mniej przejrzyste, ale często także wyższe, a wypłata odszkodowania uzależniona od tego, czy szkoda spełnia wszystkie warunki zawarte w umowie. Składka jest uzależniona od wielkości obrotów firmy i zmienia się wraz z nimi, a wypłata odszkodowania trwa znacznie dłużej, niż np. zwrot kosztów w faktoringu. Czy więc warto rozważyć tę opcję? Z pewnością nie zaszkodzi – może się okazać, że w przypadku Twojej firmy ten produkt sprawdzi się jako zabezpieczenie przed zatorami płatniczymi.