Jeden z wielu przykładów braku świadectwa ATP w transporcie chłodniczym, wyłapany przez ITD

podrobione_swiadectwo_atp_1

Brak ważnego świadectwa ATP, wymaganego w przypadku chłodniczych zabudów, to problem, z którym Inspekcja Transportu Drogowego spotyka się regularnie. Stosunkowo często zdarza się nawet fałszowanie tego typu dokumentów, natomiast przykład takiego właśnie procederu opisano w poniższym komunikacie, dotyczącym holenderskiej ciężarówki zatrzymanej przez WITD Opole. Zapraszam do lektury:

W toku działań kontrolnych przeprowadzonych w miejscowości Byczyna inspektorzy zatrzymali zespół pojazdów holenderskiego przewoźnika przewożącego świeże mięso. Rodzaj przewożonego towaru oraz określona w dokumencie CMR temperatura transportu (0/+4°C) wskazywały na zastosowanie przepisów umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), a tym samym wymóg posiadania świadectwa ATP określającego klasę środka transportu. Kierowca nie okazał do kontroli żadnego ważnego świadectwa ATP, natomiast na tabliczce ATP przymocowanej do naczepy określono klasę środka przewozowego „FRC” z ważnością do czerwca 2015.                                                                    

W toku czynności wyjaśniających dokonanych podczas kontroli przewoźnik przedstawił kopię świadectwa ATP, która sugerowała, iż naczepa posiada ważne na dzień kontroli świadectwo, jednakże wnikliwa kontrola przedłożonego dokumentu i kontrolowanej jednostki transportowej wykazała, że przewoźnik zamierzał wprowadzić w błąd kontrolujących przedstawiając dokument, w którym dane identyfikacyjne kontrolowanej naczepy zostały nadrukowane na świadectwie ATP innej naczepy. Kontrolę zakończono wszczęciem postępowania administracyjnego wobec holenderskiego przewoźnika w zakresie naruszenia – wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu. Przewidywana kara administracyjna wynosi 8000 zł.

podrobione_swiadectwo_atp_2