Jechał na magnesie, odpowie jak za cofanie licznika – zatrzymanie w czasie wakacyjnego zakazu

Poniższy komunikat ITD zwraca uwagę z dwóch powodów. Już same okoliczności zatrzymania były nietypowe, jako że kierowca korzystał z magnesu pomimo łamania wakacyjnego zakazu ruchu. Trzeba zaś dodać, że stanowił on oczywisty obiekt kontroli, poruszając się z kurtynową zabudową, w kierunku granicy z Niemcami.

Po drugie zaś, kierowcę oskarżono o przestępstwo w formie fałszowania przebiegu pojazdu. Wynika to z faktu, że w czasie jazdy na magnesie licznik kilometrów pozostawał nieaktywny. Trzeba zaś pamiętać, że od maja za manipulacje przebiegiem grożą poważne konsekwencje. Zgodnie z Kodeksem karnym, jest to grzywna lub kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Ponadto odpowiedzialność za to przestępstwo może ponieść także przewoźnik. Kodeks karny przewiduje bowiem karę dla osoby, która zleciła manipulowanie licznikiem kilometrów. Również i w tym przypadku można otrzymać karę grzywny lub nawet karę pozbawienia wolności do lat 5.

Oto komunikat WITD w Gorzowie Wielkopolskim:

Kierowca, w celu fałszowania zapisów tachografu, jechał bez włożonej do tachografu karty kierowcy z przyłożonym do impulsatora magnesem. Okazało się jednak, że używając magnesu popełnił przestępstwo.

Inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli pojazd, który jechał lubuskim odcinkiem autostrady A2. Kierowca przewoził ładunek z Polski do Niemiec. W tym dniu (sobota, 6 lipca) w godzinach od 8:00 do 14:00 na wszystkich drogach w całym kraju obowiązywał zakaz ruchu ciężarówek. Kontrolujący ustalili, że zakaz ten dotyczył również kontrolowanego pojazdu. Nie było to jednak jedyne przewinienie kierowcy. Podczas kontroli inspektorzy ustalili, że kierowca jedzie bez włożonej do tachografu karty kierowcy i używa magnesu w celu fałszowania zapisów tachografu.

Za te naruszenia kierowcę ukarano mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie będą prowadzone postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Inspektorzy ustalili także, że stosowany przez kierowcę magnes jednocześnie wpływa na prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu. Od 24 maja br. zmiana wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru jest przestępstwem (art. 306a Kodeksu karnego). Z tego względu inspektorzy wezwali na miejsce Policję, która przeprowadziła niezbędne czynności.