Jak unikać opóźnień w dostawach? Sprawdzone metody na skuteczną logistykę

Publikacja na zamówienie

Opóźnione dostawy to zmora branży logistycznej. Nieterminowo dostarczone ładunki mogą generować szereg problemów, wpływając na koszty ponoszone przez zleceniodawcę lub obniżając jego zyski. Poniższe wskazówki powinny pomóc w ograniczeniu tych trudności poprzez poprawę terminowości w procesie transportu towaru.

Skąd biorą się opóźnienia w dostawach?

Proces dostawy produktów jest dość skomplikowany i to niezależnie od tego, czy mowa o jednorazowej usłudze przewiezienia ładunku z miejsca na miejsce, czy też o regularnym, ciągłym łańcuchu dostaw. O nieterminowym zrealizowaniu usługi może przesądzić wiele czynników, a w szczególności:

  1. Czynnik ludzki

Złe decyzje kierowców odgrywają dużą rolę w powstawaniu opóźnień w dostawach.

  1. Awaria samochodów

Samochody wykorzystywane w transporcie drogowym są przystosowane do pracy w trudnych warunkach i pod dużym obciążeniem. Mimo wszystko awarie nie należą do rzadkości. O ile są mało skomplikowane, w grę wchodzi szybka naprawa na miejscu, rozwiązująca problem w krótkim czasie. Równie dobrze awaria może jednak okazać się poważniejsza.

  1. Warunki atmosferyczne

Duży atut transportu drogowego to to, że jest on w pewnym sensie odporny na pogodę. Wyjazd jest możliwy nawet przy niesprzyjającym warunkach, jednak trzeba mieć na uwadze, że mogą one wpłynąć na styl jazdy kierowcy, a w konsekwencji na przesunięcie terminu dostawy. Wystarczy tylko wspomnieć o śliskiej nawierzchni, śnieżycach ograniczających widoczność czy porywistych wiatrach, które mogą zrzucać konary na drogi, czyniąc je nieprzejezdnymi.

  1. Utrudnienia w trasie

Nawet najstaranniejsze sprawdzenie trasy przejazdu przed rozpoczęciem dostawy nie gwarantuje, że po drodze nie pojawią się żadne utrudnienia. Wystarczy tylko, że dojdzie do wypadku czy też droga zostanie zablokowana w inny sposób i cały plan przestaje obowiązywać. Trzeba albo przeczekać na przywrócenie ruchu, albo skorzystać z możliwego objazdu i opracować alternatywną trasę.

  1. Błędy w dokumentacji transportowej

Prawidłowy obieg dokumentów to podstawa w każdej branży. W przypadku branży transportowej błędy w tym zakresie mogą równać się opóźnieniom, np. ze względu na niedokładny lub niewłaściwy adres podany kierowcy i konieczność wytyczania alternatywnej trasy w trakcie realizacji dostawy.

  1. Niewłaściwe zarządzanie procesem

Chociaż większość firm transportowych korzysta dziś z systemów TMS, to jednak są one narażone na awarie. Dodatkowo ich obsługa może sprawiać trudności przy nieprawidłowym przeszkoleniu.

Sposoby na wyeliminowanie problemów z opóźnieniami w dostawach

Nie da się ukryć, że duża część z wyżej wymienionych problemów jest nie do rozwiązania. Mowa chociażby o pogodzie, którą można co najwyżej sprawdzić z wyprzedzeniem i trzymać kciuki za to, by prognoza okazała się trafna.

Niewiele można też zdziałać w kwestii wyeliminowania błędów kierowców poza dokładną selekcją kandydatów, chociaż tutaj mogą pomóc nowoczesne systemy telematyczne. Za ich pomocą można bowiem śledzić nie tylko trasę kierowcy, ale też jego styl jazdy i zachowanie – wszystko w czasie rzeczywistym. Reagując na wszelkie nieprawidłowości z wyprzedzeniem, można wyeliminować błędy w przyszłości, zmniejszając ryzyko powstania opóźnień w dostawie z tego powodu.

Podobnie wygląda kwestia utrudnień drogowych. Nie można ich przewidzieć, ale można przygotować się do nich, opracowując kilka planów awaryjnych. Dzięki temu możliwa jest szybsza reakcja, gdy wystąpi problem. To z kolei skraca ewentualne opóźnienia powstałe na skutek przymusowej zmiany trasy.

Nieocenioną pomocą w wyeliminowaniu wymuszonych przesunięć terminu dostawy będzie wdrożenie odpowiedniego systemu TMS. Przy jego użyciu możliwe jest zarządzanie całym procesem od A do Z – od przyjęcia zlecenia i przygotowania dokumentacji transportowej, przez fizyczny transport ładunku, aż po jego odbiór w miejscu docelowym i zaplanowanie trasy powrotnej.

Konieczne jest także regularne odświeżanie wiedzy osób obsługujących system – aby potrafiły poradzić sobie w każdej sytuacji. Dodatkowo warto mieć w zanadrzu wcześniej zaplanowane procedury na wypadek awarii systemu TMS, aby ten fakt nie zamroził wszystkich procesów, uniemożliwiając terminową realizację zleceń.

Terminowa dostawa – gwarancja profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych usług

Zażarta konkurencja w branży logistycznej sprawia, że klient ma swobodę w wyborze usług spełniających jego wymagania. Terminowość to z kolei cecha, która może przesądzić o wyborze danej oferty lub też o zrezygnowaniu z niej.

Dostarczanie ładunku z opóźnieniem może zresztą skutkować nie tylko utratą klienta, ale wręcz koniecznością wypłacenia odszkodowania. Takie klauzule coraz częściej zostają dodane do umów na wniosek zlecających, którzy chcą mieć pewność, że usługa transportowa zostanie zrealizowana w terminie.

Nie sposób uniknąć wszystkich aspektów mogących negatywnie wpłynąć na terminową realizację transportu ładunku, bo wiele z nich to czynniki losowe. Można jednak dopilnować, by procesu tego nie zaburzały wyżej wymienione błędy. W zaplanowaniu skutecznego łańcucha dostaw mogą też pomóc profesjonaliści, np. firma AsstrA (https://asstra.pl/).