Holenderska płaca minimalna: w pełni wystartuje w 2018 roku, ale przedstawiciela musisz mieć już dziś

holandia_ciezarowka_trasa_wiatrak

Źródło poniższego tekstu: OCRK

Ambasada RP w Hadze w ostatnim czasie wydała informację na temat obowiązujących w Holandii przepisów o płacy minimalnej (dostępną TUTAJ). Wprowadzona ustawa wymierzona jest w branżę transportową, w tym także w polskich kierowców zawodowych. Zdaniem ekspertów, efektem holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE będą wyższe koszty transportu z i do Niderlandów. 

Na terenie Holandii obowiązek wypłacania minimalnych stawek dla pracowników delegowanych obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. Akt prawny znany jako Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, czyli ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, została wprowadzona na podstawie dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Wedle przepisów, minimalne wynagrodzenie znajduje zastosowanie dla transportu międzynarodowego dwustronnego oraz kabotażu, jednak i w tym zakresie nie ma jeszcze jednoznacznie potwierdzonych informacji.

„Na ten moment nie jest wiadome w jaki sposób organy administracji będą kontrolować spełnienie wymogów dotyczących pracowników delegowanych w transporcie drogowym, jednak należy się spodziewać, iż w niedługim okresie informacje te zostaną uzupełnione przez stronę holenderską” – mówi Bartosz Najman, Prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż artykuł 8. holenderskiej ustawy dotyczący obowiązku zgłoszenia pracownika delegowanego oraz miejsca przechowywania dokumentacji potwierdzającej wypłatę płacy minimalnej, wejdzie w życie w terminie późniejszym. Zdaniem ekspertów odbędzie się to najprawdopodobniej z początkiem 2018 roku.

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z artykułem 7. Ustawy, wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie KN.

„W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z artykułem 7. ustawy. Przepisy nie określają dodatkowych wymogów, które taka osoba musi spełniać, stąd może to być pracownik przedsiębiorstwa transportowego, posiadający przynajmniej komunikatywną znajomość języka angielskiego” – ocenia Bartosz Najman z OCRK.

Holandia jest już kolejnym w Europie krajem, który wprowadza przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych. Podobne regulacje obowiązują już w Niemczech, Austrii, Norwegii, Francji oraz we Włoszech.