Groźba więzienia, kara pieniężna i postępowanie GIOŚ – wszystko za przewóz podkładów kolejowych

podklady_kolejowe_bulgarska_firma_2

Z racji kontaktu z różnego rodzaju smarami i płynami stosowanymi w pociągach, używane podkłady kolejowe uznawane są za odpad niebezpieczny. To natomiast oznacza, że ich transport powinien spełniać cały szereg przepisów, a ewentualne ich złamanie będzie poważnym przestępstwem. I dlatego też pewien bułgarski przewoźnik oraz jego kierowcy mają teraz w Polsce poważne problemy. Opowie o tym poniższy komunikat WITD Wrocław:

W dniu 16 marca 2017 r. około godziny 20:00 na 156 km DK nr A4 zatrzymano do kontroli drogowej pojazd członowy składający się z ciągnika siodłowego marki Man wraz z naczepą marki Schmitz, którym na rzecz i w imieniu przewoźnika bułgarskiego wykonywano nielegalne przemieszczenie 22500 kg odpadów niebezpiecznych (podkłady kolejowe z rozebranej linii kolejowej) w relacji Polska – Hiszpania, które w oparciu o przeprowadzone przez pracowników WITD we Wrocławiu oględziny wstępnie sklasyfikowano jako odpad niebezpieczny o kodzie wg katalogu europejskiego 17 02 04*.

W toku czynności ustalono na podstawie dokumentu CMR, iż wysyłającym odpady był prawdopodobnie polski podmiot z siedzibą w miejscowości Kędzierzyn Koźle natomiast prawdopodobnym odbiorcą był producent płotów prowadzący działalność gospodarczą w Hiszpanii

Kierowcy na żądanie kontrolującego nie okazali formularza zgłoszeniowego/notyfikacyjnego, formularza przemieszczenia/śledzenia przesyłki oraz stosownej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) jak również innych zainteresowanych organów w związku z wykonywanym transgranicznym przemieszczaniem odpadów, w skutek czego uznano, iż przewoźnik dopuścił się nielegalnego transgranicznego przemieszczenia odpadów (wysyłki) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Hiszpanii  bez zgłoszenia, uzyskania zgód i zezwoleń.

O zaistniałym zdarzeniu noszącym znamiona czynu z art. 183 § 5 Kodeksu Karnego (zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8), powiadomiono organy ścigania oraz wezwano przewoźnika do uiszczenia kaucji w wysokości 6000 zł za dokonanie wywozu odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia. Po kontroli pojazd wraz z odpadami skierowano na parking strzeżony do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu z nimi przez GIOŚ.

Sporządzoną dokumentację przesłano do GIOŚ celem wydania decyzji o dalszym postępowaniu z zatrzymanymi odpadami oraz poinformowania pozostałych właściwych organów.