Białym Volvem przez Polskę bez zezwolenia, czyli litewski potentat po raz kolejny w komunikacie ITD

volvo_bez_zezwolenia_polska

Po raz enty litewski potentat transportowy wpadł na wysyłaniu rosyjskich ciężarówek do Polski bez zezwolenia. Na stronie internetowej WITD Wrocław pojawiło się bowiem białe Volvo FH ze świetnie znanym logo Girteki na boku, zaś oto traktujący na jego temat komunikat:

2 maja br. w  godzinach popołudniowych, w Jeleniowie (powiat kłodzki) na drodze krajowej nr 8, inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali oni do kontroli pojazd należący do rosyjskiego przewoźnika, który wykonywał międzynarodowy transport drogowy z Włoch do Rosji.

W toku kontroli inspektorzy stwierdzili niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaganego przy międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia. Przepisy ustawy o transporcie drogowym przewidują za to naruszenie wysoką karę pieniężną.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem wezwano przewoźnika do wpłacenia kaucji na poczet kary pieniężnej a zespół pojazdów skierowano na parking strzeżony wskazany przez Starostę Kłodzkiego. Ponadto, w oparciu o obowiązujące przepisy, dokonano unieważnienia nieprawidłowo wypełnionego blankietu zezwolenia.

Przewoźnik będzie mógł odebrać pojazd z parkingu strzeżonego dopiero po okazaniu właściwego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, uiszczeniu opłaty parkingowej oraz wpłaceniu kaucji pieniężnej.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przestrzegania przez przewoźników zasad wykonywania międzynarodowego transportu drogowego towarów jak i osób, co przekłada się m. in. na zachowanie zasad uczciwej konkurencji w przewozach drogowych.