96-tonowy zestaw na 10 osiach: z nadmiernymi naciskami, bez przeglądu i zezwolenia

Prawie 100-tonowy zestaw na 10 osiach może zwracać uwagę. Próba przejechania czymś takim bez zezwolenia skończyła się więc kontrolą i zakazem dalszej jazdy.

Kontrola miała miejsce na autostradzie A1, w województwie kujawsko-pomorskim. Ciężarówka z ładunkiem palownicy (raczej nie wiertnicy, jak w komunikacie) ważyła 96,35 tony, a przy tym nie posiadała zezwolenia właściwej kategorii. Pojazd przewieziono więc na parking strzeżony, gdzie pozostanie do czasu zdobycia odpowiedniego dokumentu.

Wszystko wskazuje też na to, że konieczna będzie wymiana naczepy. Bo choć cały zestaw liczył aż dziesięć osi, osie naczepowe okazały się bardzo poważnie przeciążone. Jedna z nich miała aż 12 ton nacisku, a pozostałe od 9,65 do 11,8 tony. Ponadto naczepa od miesiąca nie posiadała ważnego badania technicznego.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne za złamanie przepisów drogowych (nacisk osi) oraz transportowych (masa całkowita, przegląd). Coś takiego może skutkować zsumowaniem się kar do poziomu 27 tys. złotych.

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

Wytypowanym do kontroli na autostradzie A1 zestawem przewoźnik drogowy z woj. kujawsko-pomorskiego transportował maszynę budowlaną, tzw. wiertnicę. Inspektorzy skierowali pojazd na stanowisko kontrolne, gdzie wykonali jego ważenie. Urządzenie pomiarowe wskazało masę całkowitą zestawu 96,35 ton, tj. o ponad 56 ton więcej niż dopuszcza 40-tonowa norma. Pomimo, że zespół pojazdów posiadał 10 osi, tak duża masa przewożonego ładunku spowodowała także przekroczenia dopuszczalnych nacisków: od 1,2  ton do ponad 4 ton. Przewoźnik powinien posiadać na ten przejazd zezwolenie kategorii V, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem bezpiecznej trasy przejazdu przez zarządców dróg, zapewniającej ochronę infrastruktury budowlanej i drogowej – w tym bezpieczeństwo mostów i wiaduktów. Kontrolowany przedsiębiorca takiego zezwolenia nie uzyskał.

Przeciążenie zespołu pojazdu to nie koniec nieprawidłowości, bowiem w trakcie kontroli dokumentacji inspektorzy ustalili, że w specjalistycznej naczepie, na której przewożona była wiertnica, w kwietniu upłynął termin ważności badania technicznego.

W związku ze stwierdzonym przejazdem po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia kategorii V zestaw został umieszczony na parkingu strzeżonym, gdzie pozostanie do czasu, aż wyznaczona zostanie przez zarządców dróg bezpieczna trasa przejazdu i wydane na jego przejazd stosowne zezwolenie. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów o ruchu drogowym oraz przepisów transportowych wobec przewoźnika zostały wszczęte postępowania administracyjne.