5,5 tys. złotych kary do zapłacenia na miejscu, czyli WITD Szczecin na temat kierowców z Ukrainy

dav

Funkcjonariusze WITD Szczecin wypowiedzi się ostatnio w temacie ukraińskich kierowców. W komunikacie „Ukraiński styl jazdy” zasugerowano, że Ukraińcy chętniej przekraczają czas pracy, z uwagi na zarobki oraz sytuację na rynku pracy. Podano też przykład kierowcy, który otrzymał 5,5 tys. złotych kary, a z racji swojego pochodzenia, musiał zapłacić całość na miejscu kontroli. Zapraszam do lektury:

Od dłuższego czasu można zaobserwować dynamiczny wzrost zatrudnienia cudzoziemców, pochodzących głównie z Ukrainy, w przedsiębiorstwach sektora transportowego. Niekiedy chęć utrzymania pracy oraz wysokie, jak na ukraińskie warunki, płace powodują, że kierowcy nie do końca respektują europejskie normy czasu pracy.

W dniu 7 września inspektorzy w Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, pełniąc służbę na drodze wyjazdowej z miasta zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do polskiego przewoźnika, przystosowany do przewozu cementu, kierowany przez obywatela Ukrainy.

Analiza danych zawartych na karcie kierowcy oraz danych zawartych  w cyfrowym urządzeniu rejestrującym wykazała wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm prowadzenia pojazdów, w tym przekroczenia maksymalnych dziennych okresów kierowania pojazdem. Kierowca nagminnie, w celu wykonania zadania przewozowego, wyciągał z tachografu swoją kartę kierowcy i kontynuował jazdę, nie przestrzegając obowiązujących przepisów. Jak tłumaczył, przewożąc cement zobligowany był przez pracodawcę do terminowego dostarczenia ładunku.

Z tytułu stwierdzonych naruszeń inspektorzy ukarali kierującego stosownymi mandatami karnymi na łączną kwotę 5 500,00 zł, w tym za nierejestrowanie za pomocą cyfrowego urządzenia na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.  Z uwagi na to, że kontrolowany kierowca nie był obywatelem Unii Europejskiej, powyższą kwotę zobowiązany był uiścić podczas kontroli drogowej. Wobec przewoźnika drogowego, za stwierdzone podczas kontroli naruszenia na łączną kwotę 9 700,00 zł – wszczęto postępowanie administracyjne.

dav witd_szczecin_kierowca_z_ukrainy_3