54 tys. zł kar po kontroli dwóch ciężarówek z tej samej firmy – osie, masy i odpady

Pewnemu przewoźnikowi zatrzymano w Katowicach dwie ciężarówki na raz, pracujące w ramach tego samego zlecenia. Gdy natomiast samochody zostały zważone, a także sprawdzono ich dokumentację, firmie zaczęła grozić ogromna kara.

Waga wskazała przekroczenie zarówno DMC, jak i dopuszczalnych nacisków osi. Te dwa wykroczenia traktowane są osobno, gdyż naruszają dwie różne ustawy – o transporcie oraz o ruchu drogowym. W efekcie można za nie naliczać dwie różne kary. Łącznie to nawet 27 tys. złotych na jeden samochód.

Ponadto obie wywrotki powinny mieć tablicę „Odpady”, jako że przewoziły ziemię z wykopu, uważaną właśnie za odpad. I choć przedsiębiorca pamiętał o oficjalnym zgłoszeniu takiego transportu, a więc prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z wymagań formalnych, to tablice na kabinach z jakiegoś powodu się nie pojawiły. Za coś takiego grozi po 10 tys. złotych.

Łączna kara za kontrole obu ciężarówek może wynieść nawet 54 tys. złotych. 27 tys. złote to bowiem maksimum, jakie można otrzymać na drodze przy kontroli jednej ciężarówki. Poza tym nakazano przeładowanie części towaru.

Oto komunikat WITD Katowice:

Dwa czteroosiowe pojazdy ciężarowe zatrzymano wczoraj (27 kwietnia) na ul. Francuskiej w Katowicach, tuż obok terenu lotniska „Muchowiec”. Pojazdy te przewoziły w niezabezpieczonej plandeką skrzyni ładunkowej ziemię z wykopu, która wystawała ponad krawędzie burt. Pojazdy zatrzymano, a następnie skierowano na miejsce kontroli umożliwiające dokonanie ważenia. Szczegółowa kontrola przewożonego ładunku wykazała, że przewożona mieszanina ziemi i kamieni stanowi odpad (o kodzie 17 05 04). Weryfikacja danych w elektronicznym systemie BDO wykazała, że przedsiębiorca zgłosił kontrolowane przewozy odpadów do systemu, jednakże obydwa pojazdy nie były oznakowane wymaganymi tablicami z napisem „ODPADY”. Z tytułu naruszenia przepisów o przewozie odpadów przedsiębiorcy będzie grozić niestety maksymalna przewidziana ustawą o transporcie drogowym kara, czyli 12 tys. zł z każdej z tych dwóch kontroli.

Kontrola rzeczywistej masy całkowitej oraz nacisków osi wykazała z kolei dość poważne przekroczenia parametrów pojazdów, skutkujące stwierdzeniem, że obydwa pojazdy są nienormatywne. Dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów, wynosząca 32 t, przekroczona była w jednym z pojazdów o 20,3 % a w drugim o 26,2 %, z kolei naciski osi podwójnych napędowych (dopuszczalny 18 t) o odpowiednio 43,3 % oraz o 50,5 %! Przepisy nie zezwalają na przewóz pojazdem nienormatywnym ładunku „podzielnego”, więc żadne zezwolenie nawet nie wchodziło w grę. Z uwagi na przekroczenia parametrów o ponad 20 % kara za tego typu naruszenie to – zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym – 15 tys. zł – w każdym z dwóch przypadków.

Po czynnościach kontrolnych pojazdy nie mogły odjechać z nadmiarem ładunku, toteż na miejscu kontroli przedsiębiorca zorganizował przeładunek nadmiaru przewożonych odpadów na dodatkowy pojazd.

W tym przypadku podwójna niesolidność w wykonywaniu przewozów może przedsiębiorcę także podwójnie kosztować, gdyż łącznie grożąca mu kara z kontroli tych dwóch pojazdów to 54 tys. zł.