500+ dla firm transportowych tylko do końca roku!

Publikacja na zamówienie

Tylko do końca 2021 roku można skorzystać z 500 zł ulgi związanej z wprowadzeniem systemu e-TOLL. Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zakup urządzenia pokładowego (OBU) lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego będzie mógł odliczyć tę kwotę od PIT lub CIT.

Jakie wydatki można odliczyć?

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (PIT lub CIT):

  • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL) lub urządzenia pokładowego (OBU),
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W podatku PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W podatku CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku.

Ile można maksymalnie zyskać?

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba ZSL i OBU nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, za który zostało zapłacone e-myto z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Oznacza to, że jeśli np. kupimy jedno urządzenie do jednego pojazdu za 400 zł, możemy ten wydatek odliczyć w całości (bo mieści się w limicie 500 zł), a jeśli zdecydujemy się na droższy model, np. za 700 zł, możemy odliczyć 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

Na co zwracać uwagę kupując urządzenie pokładowe?

Przede wszystkim należy pamiętać, że w systemie e-TOLL do wnoszenia opłat mogą być wykorzystywane wyłącznie certyfikowane urządzenia. Dlatego zalecamy kupienie ich w stacjonarnej sieci dystrybucji e-TOLL lub w sklepach internetowych, które takie urządzenia oferują, np. sklep.kapsch.net.pl. Kupując urządzenie od licencjonowanego dostawcy mamy pewność, że opłaty będą uiszczane prawidłowo i nie narazimy się podczas kontroli na ryzyko kar.

A dlaczego nie aplikacja mobilna?

Po pierwsze urządzenie pokładowe jest tańsze, niż smartfon o parametrach wymaganych do obsługi aplikacji e-TOLL. Drugim powodem jest wyższa niezawodność urządzeń przeznaczonych wyłącznie do poboru opłat i ich bezobsługowość. Wystarczy w Internetowym Koncie Klienta przypisać urządzenie do pojazdu, a opłaty naliczą się automatycznie w miarę poruszania się po drogach płatnych. Można wybrać urządzenie zasilane z akumulatora jak Geonavi FMT100 lub z gniazda zapalniczki, jak Ruptela Eco 4 Light. Dostawcy urządzeń oferują też szereg usług dodatkowych (śledzenie, optymalizacja zużycia paliwa, żyroskop itp.), a zakupione na stronie sklep.kapsch.net.pl OBU mają w cenie abonament na przesył danych do końca 2022 roku.