WITD Poznań: Przeładowany, niesprawny i bez dokumentów

W dniu 14.03.2014 r. o godzinie 09:00 na ul. Bałtyckiej w Poznaniu inspektorzy transportu drogowego pełniąc obowiązki służbowe zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy marki Iveco o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ze względu na podejrzenie przeładownia, zatrzymany pojazd skierowano na legalizowany punkt kontroli pojazdów ciężarowych.

W wyniku kontroli, przy użyciu przenośnych wag do pomiarów statycznych, stwierdzono iż rzeczywista masa pojazdu wyniosła 5350 kg co stanowi przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 1850 kg. Oględziny ładowni wykazały iż przewożony ładunek stanowią szpule kabli oraz towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych z umowy ADR 1.1.3.6. Ponadto wykazano liczne usterki w pojeździe, między innymi drzwi ładowni były niesprawne przez co zamykane były przy pomocy pasa do zabezpieczania ładunków.

Kierowca do kontroli drogowej nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kierowca posiadał jedynie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z którego wynikało iż pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. Na miejsce kontroli został wezwany patrol policji w celu weryfikacji legalności pojazdu. Ustalono iż informacje uzyskane od kierującego nie są zbieżne z danymi zawartymi w systemie CEPIK w zakresie właściciela pojazdu.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł z tytułu umieszczenia na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności na podstawie art. 97 kw. w zw. z art. 61 ust. 1 PRD. Ponadto kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł na podstawie art. 95 kw. w zw. z art. 38 PRD. – ze względu na nieokazanie do kontroli wymaganych dokumentów oraz mandatem karnym w wysokości 50 zł na podstawie art. 96 par. 1 pkt. 5 kw. w zw. z art. 66 PRD. – z uwagi na zły stan techniczny pojazdu. W związku z rażącymi naruszeniami przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd został usunięty z drogi na koszt właściciela.

przeladowany_bez_dokumentow_poznan_2 przeladowany_bez_dokumentow_poznan_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WITD Poznań