Śnieżyce, mróz, utrudnienia na drogach – zatrzymują kierowców, ale czy zatrzymają odszkodowania?

Publikacja na zamówienie

W ostatnich dniach panujące w Europie zimno, śnieżyce i utrudniania w przewozach drogowych towarów wywołały na internetowych forach falę gorących dyskusji na temat roszczeń i ewentualnych odszkodowań związanych z opóźnieniami w przewozach. Profesjonalni przewoźnicy zapewne są dobrze przygotowani organizacyjnie do zimy, sprawdźmy jak można przygotować się do takiej sytuacji od strony prawnej.

Po pierwsze fix

Najczęściej spotykamy się w przewozach z umówionymi w zleceniu precyzyjnie określonymi terminami i godziną rozładunku. Jeżeli takie dane nie zostały podane albo z warunków zlecenia wynika, że są to dane „przewidywane”, to przewoźnikowi dużo łatwiej będzie obronić się przed opóźnieniem wskazując, że do jego przyjęcia należy uwzględnić okoliczności jakie w normalnych, zimowych warunkach wpływają na czas przejazdu – czyli np. śnieżyce, zamknięte drogi.

Moje czy twoje ryzyko

Przy przewozach fix takie proste tłumaczenie nie pomoże. Odpowiedzialność przewoźnika podlega zasadzie ryzyka, czytaj: przewoźniku, to ty ponosisz ryzyko tego, że zimą mogą nastąpić obfite opady czy wręcz śnieżyce, a drogi będą nieprzejezdne. Granice tego ryzyka są dwie:

1. w przewozach krajowych — siła wyższa;

2. w przewozach międzynarodowych — okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

W krajówce trudniej

Siła wyższa, wbrew potocznemu rozumieniu, to jeszcze nie są śnieżyce, czy zamknięte drogi – to musiałby być prawdziwy kataklizm, do tego nagły i niemożliwy do przewidzenia. W przewozach krajowych zatem, o ile osoba, która poniosła szkodę w przewozie nie okaże się wyrozumiała na śnieżycę (polecamy rozmawiać z klientami, informować, ustalać co można zrobić np. z towarem, żeby się nie zepsuł przez opóźnienie), to prawo nie stanie w tym przypadku po stronie przewoźnika. W przewozach międzynarodowych przewoźnikowi może być łatwiej uwolnić się od odszkodowania za opóźnienie, ale nadal będzie on musiał udowodnić, że np. o zamkniętej granicy dowiedział się w takim momencie, że zmiana trasy nie była już możliwa, mimo niekorzystnych prognoz, a pojazd był należycie przygotowany do zimy. W przypadku opóźnień spowodowanych zamknięciem granicy, czy wypadkiem, kierowca powinien zadbać także o zebranie dowodów na te okoliczności, np. oświadczenia celnika, policji, czy choćby dokumentację zdjęciową.

Śnieżyca a postojowe

Tak zwane postojowe lub brak zapłaty za jego wystąpienie, to wytwór zleceń i dodatkowych postanowień do nich załączonych. Szczególnie teraz, w okresie zimowym, gdy opóźnienia zarówno po stronie załadowców, przewoźników czy odbiorców są częstsze z powodu niekorzystnych warunków, warto uważnie sprawdzić i negocjować te warunki.

Jak wynika z powyższego okoliczności uzależnione od pogody, także w prawie mogą nie być do końca przewidywalne, dlatego w przypadkach spornych polecam kontakt z Kancelarią, która pomoże je ocenić nie tylko przez pryzmat przepisów, ale też praktyki sądów.

Potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z TC Kancelaria Prawna i uzyskaj potrzebną poradę.

Radca Prawny z TC Kancelaria Prawna Maurycy Kieruj