Problemy z przekraczaniem granicy białorusko-rosyjskiej. Ambasada zaleca przejazd aż przez Łotwę

Poniższy tekst to fragment komunikatu Ambasady RP w Mińsku.

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (Buraczki, Łudonka, Ubylinka), Estonią (Kuniczyna Gora, Szumiłkino) oraz Ukrainą (Nowyje Jurkowiczi, Pogar, Trojebortnoje).

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla celów wjazdu drogą lądową do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z tego kraju trasę przez Republikę Łotwy.