Polskie fotoradary w 2015 roku czyli mniej zdjęć, mniej mandatów, mniej wypadków i rekordzista z 218 km/h

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, znane jako CANARD, przygotowało kilka statystyk dotyczących bezpieczeństwa na polskich drogach. Są to statystyki dotyczące zarówno wypadków, jak i szeroko rozumianego wykorzystania urządzeń kontrolnych, z żółtymi fotoradarami na czele. A że wszystko to wydaje się być bardzo ciekawe, to poniżej wklejam najważniejsze fragmenty całej tej publikacji.

Rok 2015 był najbezpieczniejszym rokiem w ruchu drogowym od kilkudziesięciu lat. Cieszy fakt, iż był to kolejny rok, w którym odnotowano poprawę stanu bezpieczeństwa. Odnosząc się do 2011 r., tj. roku w którym CANARD rozpoczęło swoją działalność kontrolną, wyraźnie widać, iż wcześniej zaobserwowany wzrost wypadkowości w Polsce uległ zatrzymaniu i w kolejnych okresach funkcjonowania oraz rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym poziom bezpieczeństwa na drogach stale wzrastał. Zgodnie z danymi wstępnymi, we wspomnianym okresie zanotowano następującą, pozytywną tendencję:
•    spadek liczby osób zabitych o 30,7%;
•    spadek liczby wypadków o 18,4%;
•    spadek liczby rannych o 20,3%.

W 2015 r. w efekcie prowadzenia kontroli przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących, weryfikacji poddano 1,1 mln naruszeń (o 400 tys. mniej niż w 2014 r.), w oparciu o które, po odrzuceniu spraw nienadających się do dalszego procedowania (powodami negatywnej weryfikacji były m.in.: pojazd cudzoziemca, nieczytelność zdjęcia, pojazd uprzywilejowany, niepełne dane właściciela z Centralnej Ewidencji Pojazdów) wygenerowano 665 tys. wezwań do właścicieli pojazdów (210 tys. mniej niż w roku ubiegłym). W 2015 r. nałożono także 328 tys. mandatów – blisko 100 tys. mniej niż w 2014 r. (liczba mandatów może zawierać mandaty wystawione na podstawie zdjęć wykonanych we wcześniejszym okresie).

zdjecie_z_radaruWarto podkreślić, iż w 2015 r. Inspekcja Transportu Drogowego zamontowała 52 stacjonarne fotoradary, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle oraz 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. […] Dane wskazują jednak niezbicie, iż pomimo montażu nowych urządzeń, liczba rejestrowanych naruszeń maleje. W połowie 2012 r. (tj. na początku instalacji nowych fotoradarów) jedno urządzenie należące do ITD wykonywało średnio ponad 60 zdjęć na dobę. Aktualnie wskaźnik ten wynosi ok. 10 zdjęć na dobę. Oznacza to, że Polacy jeżdżą coraz bezpieczniej, a przede wszystkim wolniej, co przekłada się na mniejszą liczbę wypadków drogowych i ich ofiar.

Porównanie danych z lat 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących) z okresem 2013–X2015, uwidacznia 44% spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obrębie miejsc instalacji fotoradarów. W analogicznym okresie statystyka osób rannych obniżyła się o 39%, a liczba samych wypadków spadła o 32%.

Najbardziej rażące wykroczenia zarejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących w 2015 r. miały miejsce:
– 6 lutego  w miejscowości Paniówki, gdzie kierowca jechał z prędkością 213 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 60 km/h – sprawa skierowana do sądu i zakończona wyrokiem skazującym;
– 12 czerwca w miejscowości Jędrzychowice, gdzie zagraniczny kierowca jechał z prędkością 190 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 50 km/h;
– 11 grudnia w miejscowości Wanaty, gdzie kierowca jechał z prędkością 218 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 70 km/h – czynności wyjaśniające w toku.

Dodatkowymi elementami pozwalającymi przeciwdziałać łamaniu przepisów są wspomniane już rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, stanowiące uzupełnienie zasadniczej sieci fotoradarów zarządzanej przez Inspekcję Transportu Drogowego. W połowie listopada 2015 r. uruchomiono wszystkie urządzenia służące kontroli stosowania się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej oraz pierwsze odcinkowe pomiary prędkości. Do końca ubiegłego roku, tj. w ciągu 1,5 miesiąca funkcjonowania, urządzenia te zarejestrowały odpowiednio 17,5 tys. oraz 3,2 tys. naruszeń.