Niemcy przywracają kontrolę graniczną na okres do 15 czerwca – wszystko w związku ze szczytem G7

polizei_policja_niemcy_radiowoz

Wjechanie w najbliższych tygodniach do Niemiec może wiązać się z pewnymi utrudnieniami wynikającymi z tymczasowej kontroli granicznej. Oczywiście nie będzie to kontrola w dawnym tego słowa znaczeniu, jaką możemy zaobserwować dzisiaj na przykład po drodze na Ukrainę, lecz nie zmienia to faktu, że różnego rodzaju służb kontrolnych na granicy nie zabraknie. Polecam zapoznanie się z poniższym komunikatem Straży Granicznej, który wyjaśni całą sytuację:

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu G7 od 26 maja do 15 czerwca na granicy niemieckiej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. 

Kontrole będą prowadzone na wszystkich odcinkach niemieckiej granicy, w tym również w portach lotniczych i morskich. Mają na celu zapobiec wjazdowi na terytorium Niemiec osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa planowanych posiedzeń i konferencji im towarzyszących.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych. Polska dwukrotnie przywracała kontrole – w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz w 2013 roku podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ.