Można odzyskać niemieckie opłaty za drogi z lat 2017-2020 – korzystny wyrok Trybunału UE

Autorem poniższego tekstu jest Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej iuridica, która reprezentuje przewoźników:

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał dzisiaj bardzo korzystny dla polskich firm transportowych wyrok, który pozwoli przewoźnikom (także z innych krajów) odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (tzw. Maut)

Wyrok TSUE w sprawie C-321/19 jest wynikiem wieloletniej batalii sądowej prawników reprezentujących polskich przewoźników. Firma transportowa z Polski zażądała zwrotu 12420,53 EU za okres półtora roku od stycznia 2010 r., a ostateczne konsekwencje dla Niemiec będą sięgały miliardów Euro. Pomimo początkowych przegranych – niemieckie sądy powszechne, które jak nie trudno się domyśleć chroniły swój kraj – udało się wygrać wojnę w Trybunale Sprawiedliwości.

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe. Oznacza to, że Maut był pobierany niezgodnie z prawem europejskim, a firmy transportowe, które od wielu lat płaciły wygórowane stawki, mogą żądać zwrotu.

Pierwsze wnioski o zwrot Maut składaliśmy w imieniu firm transportowych jeszcze w 2013 roku. Wtedy grupa prawie 100 firm podjęła decyzje, aby walczyć o zwrot niesłusznie naliczanych opłat. Największe firmy transportowe  żądają zwrotu nawet kilku milionów euro. A po wyroku Trybunału otwiera się nowa furtka, aby wszystkie firmy korzystające z niemieckich dróg odzyskały niesłusznie pobrany Maut.

Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2017-2020 mogą już dzisiaj kontaktować się w sprawie odzyskania pieniędzy. Czasu jest niewiele w związku z okresem przedawnienia na dochodzenie tego typu roszczeń.

Podobnie jak miało to miejsce kilka lat temu w przypadku podatku IVMDH w Hiszpanii, tak teraz Trybunał Sprawiedliwości UE kolejny raz staną po stronie przewoźników wydając korzystny dla nich wyrok. I podobnie jak w 2014 roku w przypadku Hiszpanii, tak i teraz będziemy pomagać firmom transportowym w odzyskaniu należności.