Ciężarówka z Bośni na trasie z Niemiec do Polski – bośniacka firma nie wypisała do końca zezwolenia

29 marca, gdy powroty z Zachodu do Polski były szczególnie poszukiwane, jeden z takich ładunków zabrała ciężarówka z Bośni. Przewoźnik zrobił to jednak nielegalnie, nie wypełniając wymaganego zezwolenia. Trafił przy tym na patrol WITD Bydgoszcz i stał się bohaterem poniższego komunikatu:

W dniu 29 marca br.  w godzinach wieczornych, na autostradzie A1 w okolicach Torunia, inspektorzy z WITD w Bydgoszczy zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika drogowego z Bośni i Hercegowiny.

Ww. pojazdem członowym wykonywany był transport drogowy na trasie z Niemiec do Polski. Do kontroli kierowca okazał zezwolenie na jednokrotny przewóz drogowy, w którym nie zostały wpisane numery rejestracyjne ciągnika i naczepy. Tym samym przedmiotowe zezwolenie mogło być wykorzystane wielokrotnie w trakcie kilku usług transportowych wykonywanych różnymi pojazdami. Tym samym, zgodnie z przepisami polskiej ustawy o transporcie drogowym, przewóz uznany został jako wykonywany bez wymaganego zezwolenia.

Z tego tytułu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Okazane zezwolenie zostało unieważnione i zatrzymane, a przewoźnik drogowy został zobligowany do okazania kolejnego i prawidłowo wypełnionego zezwolenia uprawniającego do wykonania międzynarodowego transportu drogowego. Ponadto przewóz został wstrzymany do czasu uiszczenia kaucji na poczet wszczętego postępowania wyjaśniającego.