Brak wykonawcy dla obwodnicy Częstochowy – w przetargu na wykończenie trasy nie było chętnych

Obwodnica Częstochowy ma być gotowa jeszcze przed końcem bieżącego roku. To odcinek szczególnie istotny, zwłaszcza z punktu widzenia ciężkiego transportu. Dopóki bowiem obwodnica nie zostanie otwarta, ciężarówki nie będą miały wstępu na autostradę A1 między Częstochową a Pyrzowicami (mapa poniżej).

Tymczasem właśnie pojawiła się informacja o problemach z dokończeniem obwodnicy. GDDKiA musiało unieważnić przetarg, gdyż nie zgłosił się do niego żaden chętny wykonawca. Jak łatwo się domyślać, mogło to mieć związek ze stanowczo zbyt niską wyceną planowanych prac.

W ramach przetargu wykonawca będzie musiał przeprowadzić prace wykończeniowe. Mowa tutaj przede wszystkim o montażu oznakowania, barier energochłonnych, czy ekranów akustycznych. Pozornie są to prace stosunkowo proste, lecz bez ich wykonania oddanie trasy jest po prostu niemożliwe.

Czy jednak oznacza to, że obwodnica nie będzie gotowa przed końcem roku? Zdaniem GDDKiA, jak na razie nie ma takiego zagrożenia. Co więcej, w przygotowaniu jest już drugi przetarg i podobnie jak dotychczasowy, za termin zakończenia prac wskaże on 15 grudnia. Pozostanie tylko pytanie, czy tym razem znajdą się chętni…