W Kłomnicach w woj. śląskim wprowadzono najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportu

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom firm z branży transportowej i logistycznej Gmina Kłomnice stworzyła doskonałe warunki podatkowe do prowadzenia tego typu działalności na naszym terenie. Zachęcamy do złożenia w naszej gminie deklaracji podatkowej, co pozwoli płacić Państwa firmie najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportu.

Na podstawie Uchwały nr 90.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Gminy Kłomnice określiła wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 410,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 700,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 820,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

tabela_gmina_1

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 960,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

tabela_gmina_2

4) przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: – przyczepy lub naczepy: 562,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

tabela_gmina_3

6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

tabela_gmina_4

W związku z powyższym deklarujemy otwartość na Państwa uwagi i propozycje współpracy. W sytuacji Państwa zainteresowania ofertą naszej gminy, prosimy o kontakt tel. 793 667 267 lub mailowy [email protected].


Powyższy tekst został opublikowany na zamówienie.