Naklejki z normą emisji spalin wymagane na wschodzie Austrii, czyli nowy obowiązek od 1 stycznia 2015 r.

Lista miejsc, w których można kupić naklejki, czeka TUTAJ.
austria_naklejka_norma_emisji_spalin

Od 1 stycznia 2015 każdy samochód z homologacją ciężarową (homologacja typu N1/2/3, także poniżej 3,5 tony!), który będzie poruszał się w kierunku Wiednia a także przez wschodnią część Dolnej Austrii powinien być oznaczony plakietką emisji spalin normy Euro w zależności od klasy emisji spalin w jakiej jest zaliczany. Wynika to z rygorystycznych zakazów środowiskowych dla pojazdów użytkowych w Wiedniu i we wschodniej części Dolnej Austrii. Zakazy te, obowiązują od 1 lipca br., tylko dla starszych typów ciężarówek i ciągników siodłowych klasy emisji spalin 0 lub 1. Od 1 stycznia 2016 roku zakaz zostanie wprowadzony również dla pojazdów klasy emisji spalin Euro 2. Wszystkie młodsze samochody z homologacją ciężarową, zgodne z normami Euro 2 do 6, muszą być najpóźniej od 1 stycznia 2015 roku oznaczone plakietką emisji spalin Euro, w przypadku jazdy tymi samochodami do lub przez obszary objęte zakazem.

Nowy wymóg oznaczania pojazdów etykietą emisji spalin Euro dotyczy też najnowszych i najbardziej nowoczesnych pojazdów we wszystkich kategoriach wagowych. Dotyczy to tylko samochodów z homologacją ciężarową, a nie dotyczy innych pojazdów silnikowych należących do powyższej kat. (np.: maszyny samobieżne, itp.) Obecnie objęte zakazem są: całe miasto Wiedeń i obszary Dolnej Austrii na wschód od Wiednia. Samochody poruszające się autostradami i drogami szybkiego ruchu na południe, północ, jak też w kierunku Słowacji i Węgier, muszą być oznaczone takimi plakietkami.

Lista miejsc, w których można kupić naklejki, czeka TUTAJ.

Wszystkie samochody ciężarowe powinny być oznaczone plakietką emisji spalin Euro, ponieważ dalsze regiony Austrii zapowiedziały podobne ograniczenia i zakazy. W razie konieczności przejazdu przez obszar objęty zakazem może okazać się on bardzo drogi w przypadku kontroli. Etykiety emisji spalin Euro z innych krajów, w szczególności z Niemiec, nie będą uznawane w Austrii, w związku z różnicami w przepisach i ustawach o zakazach i oznaczeniach. Austriackie samochody ciężarowe, które np. są oznaczone plakietką ekologiczną np. niemiecką, potrzebują mimo tego dodatkowo plakietkę emisji spalin z Austrii, która odnosi się do numeru identyfikacyjnego pojazdu. Musi ona być widoczna w górnej części plakietki, a nie, jak jest to w przypadku niemieckiej, przyporządkowana do numeru rejestracyjnego pojazdu. Wszystkie samochody ciężarowe na obcych numerach będą musiały być oznakowane plakietką emisji spalin Euro.

Punkty, w których można otrzymać taką plakietkę, to stacje, które robią okresowe przeglądy techniczne, dopuszczające do ruchu, kluby automobil lub inne warsztaty. Należy podać odpowiednią klasę emisji spalin pojazdu, wpisać pozostałe dane (ostatnie 6 cyfr numeru pojazdu, klasę pojazdu i rodzaj napędu). W przypadku pojazdów do 3,5 tony (najwyższy dopuszczalny ciężar całkowity) punkt wydający etykietę musi sam osobiście i bezpośrednio nakleić ją na pojazd. W przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony plakietki mogą być wydane właścicielowi pojazdu, który może je sam nakleić. Punkty wydawania etykiet muszą wydać właścicielowi lub użytkownikowi pojazdu pisemne poświadczenie o jej wydaniu. Właściciel, na którego wydany jest dowód rejestracyjny, powinien zadbać o podporządkowanie pojazdu do odpowiedniej klasy emisji spalin.

Źródło: HGA FRACHTVERMITTLUNG, HANDEL & CONSULTING GMBH

Mapa miejsc, w których nie obędzie się bez naklejki na szybie, czeka poniżej. Zaznaczono je  różowym kolorem:

austria_naklejka_norma_emisji_spalin_gdzie