Zwrot Maut już pewny – złóż wniosek na rok 2021

Publikacja na zamówienie

To już pewne, przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej mogą liczyć na częściowy zwrot uiszczonych opłat za okres od 28 października 2020 do 30 września 2021. Wynika to ze skorygowanych przez niemiecki Parlament zawyżonych stawek za opłaty drogowe po wyroku TSUE z 28.10.2020

Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów oraz komu przysługuje takie prawo?

W wyroku z dnia 28 października 2020 roku C-321/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że koszty, ponoszone na utrzymanie niemieckiej policji drogowej, nie mogą być uważane za „koszty eksploatacji”, o których mowa w art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62. Oznacza to, że nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu opłat drogowych za przejazdy samochodów ciężarowych na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej.

Ważne: Opłaty pobierane na tym obszarze są zatem niezgodne z prawem unijnym, co oznacza, że firmy transportowe mogą ubiegać się o częściowy zwrot uregulowanych opłat o zawyżonej wartości.

Nowe, obniżone stawki za opłaty drogowe

Podstawą do obniżenia stawek za przejazdy w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września br. przez niemiecki Parlament stało się orzeczenie z 28 października 2020 roku. Nowe, obniżone stawki prezentują się następująco:

  • Pojazdy o DMC od 7,5t do 12t – 6,5 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC od 12t do 18t – 11,2 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC większej niż 18t z max. 3 osiami – 15,5 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC większej niż 18t z 4 lub więcej osiami – 16,9 eurocentów/km

Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów?

Wnioski o zwrot niesłusznie poniesionych w tym okresie kosztów można składać za Pośrednictwem KANCELARII TRANSPORTOWEJ LEGALTRANS do Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) celem odzyskania opłat. Do każdego wniosku trzeba dołączyć potwierdzenia przejazdu i uiszczonych opłat, tj. miesięczne rachunki za przejazdy lub wyciągi z Toll Collect.

Przewidujemy że zwroty opłat nastąpią na przełomie roku zgodnie z kolejnością składania wniosków. 

Aby skutecznie zwrócić Maut za okres od 28.10.2020 – polecamy kontakt z nasza Kancelarią celem złożenia odpowiedniego wniosku:

+48 531-560-920

+48 531-560-930 

[email protected]