ZMPD oraz holenderski TLN podpisały umowę o współpracy, czyli efekt wizyty pary królewskiej w Polsce

krol_holandii_w_polsce

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz jego holenderski odpowiednik Transport en Logistiek Nederland podpisały wczoraj umowę o współpracy. Wszystko odbyło się w związku z wizytą w Polsce holenderskiej pary królewskiej, która była okazją do podjęcia licznych polsko-holenderskich inicjatyw właśnie na płaszczyźnie transportowo-logistycznej.

ZMPD oraz TLN mają współpracować na kilka sposobów. Przede wszystkim chodzi tutaj o wspólne troszczenie się o interesy przewoźników drogowych w Unii Europejskiej, w tym oczywiście dbanie o odpowiedni kierunek rozwoju europejskiego ustawodawstwa. Kolejną korzyścią ma być także wymiana doświadczeń oraz wiedzy. Przy okazji spotkania polscy i holenderscy przewoźnicy doszli bowiem do wniosku, że ich codzienne problemy coraz częściej się pokrywają, zaś całe seminarium zakończyło się stwierdzeniem, że transportowcy z całej Europy muszą w końcu zacząć współpracować i się wzajemnie wspierać, bo tylko w ten sposób można zbudować po prostu uczciwie funkcjonujący rynek.

Nie wytrzymam, muszę się pochwalić – również i ja miałem wczoraj przyjemność uczestniczyć w poznańskim spotkaniu z parą królewską, a nawet wymienić z nią kilka słów.