Wyrobił kary o wartości 76,5 tys. złotych i zasnął w czasie kontroli ITD – kontrola tureckiej ciężarówki na A1

Gdyby nie ustawowy limit kary, wynoszący przy kontroli drogowej 12 tys. złotych, turecki przewoźnik miałby do zapłacenia naprawdę pokaźny rachunek. Łączna wartość wykroczeń w zakresie czasu pracy przekroczyła bowiem 76 tys. złotych.

By naliczyła się aż tak wysoka kwota, kierowca musiał ignorować wszelkie możliwe czasy pracy. Skracał jeden odpoczynek za drugim, a także przekraczał normy dobowe, tygodniowe i dwutygodniowe. Co więcej, Turek okazał się tak bardzo przemęczony, że inspektorzy przyłapali go na spaniu w czasie kontroli, dokumentując to na zdjęciu.

Komunikat WITD Bydgoszcz:

Wielokrotnych i rażących naruszeń norm socjalnych dopuścił się kierowca tureckiego przewoźnika drogowego zatrzymany do kontroli przez inspektorów WITD w Bydgoszczy na autostradzie A1 w okolicach Torunia.

Poddanym kontroli pojazdem realizowany był transport drogowy artykułów spożywczych z Turcji do Gdyni. Analiza danych zapisanych w pamięci tachografu oraz na karcie kontrolowanego kierowcy wykazała rażące naruszenia przepisów dotyczących norm prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i odpoczynków, m.in. przekroczenia dopuszczalnych okresów jazdy dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej, a także skrócenia odpoczynków dziennych i tygodniowych oraz jazdy bez wymaganych przerw.

Kierowca m.in. przez 5 kolejnych dni, spędzając w tym czasie „za kółkiem” łącznie ponad 61 godzin, kierował pojazdem bez odebrania choćby jednego odpoczynku dziennego – czym stwarzał realne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Łącznie dopuścił się naruszeń na kwotę 76500 zł.

Przewóz drogowy został wstrzymany do czasu uiszczenia przez przewoźnika drogowego kaucji tytułem wszczętego postępowania administracyjnego oraz odebrania wymaganych odpoczynków przez kierowcę.

Wykres czasu pracy z ostatnich dni:

Spanie w czasie kontroli: