Wozy strażackie i radiowozy stoją bez przeglądów technicznych – zapomniano o nich zmieniając przepisy

policja_poznan_pickupy_isuzu_4

Osoby odpowiedzialne za tworzenie polskiego systemu prawnego niestety znowu się nie popisały. Przygotowując nowelizację prawa o ruchu drogowym zapomniano bowiem o przeglądach technicznych dla samochodów należących do między innymi policji oraz straży pożarnej. W związku z powyższym, wiele pojazdów albo tkwi w garażach, nie mogąc wykonywać swojej pracy, albo jeździ po drogach nie do końca zgodnie z przepisami.

W praktyce problem polega na tym, że brakuje podstawy prawnej do badania samochodów policyjnych, czy też strażackich na jakichkolwiek stacjach kontroli. Dotychczas badanie to było oparte na stosownym rozporządzeniu, podlegającym odpowiedniej ustawie. Kiedy zaś w ostatnich dniach tę ustawę zmieniono, wspomniane rozporządzenie utraciło moc, a nowego nie przygotowano. I w efekcie ani stacje resortowe, należące do państwa, ani stacje prywatne, nie mają podstawy do przebadania państwowych samochodów specjalnych.

Jak podaje „TVN24”, sprawa jest tym bardziej poważna, że znakomita część pojazdów uprzywilejowanych musi przechodzić badania właśnie wiosną, gdyż jest to okres najczęstszego dostarczania samochodów z państwowych zamówień. Jednocześnie jednak ustalono, że nowe rozporządzenie jest już opracowywane, aby jak najszybciej poradzić sobie z tym „niedopatrzeniem”.