WITD Wrocław: Nowa definicja tzw. dziad-transu, czyli dwa osobowe busy, w których nic się nie zgadzało

witd_wroclaw_dziad_trans_busy

Panowie i Panie, poniżej znajdziecie komunikat WITD Wrocław, który może stanowić prawdziwą definicję tzw. dziad-transu. Skontrolowano dwa busy należące do jednego przewoźnika, w których praktycznie wszystko było nie tak jak powinno. „Lewy” przegląd, braki w wyposażeniu, braki w dokumentach – to tylko przykłady…

W dniach 22 – 23  lipca 2014 r., w godzinach inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu skontrolowali autobusy wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób na linii regularnej prowadzącej z Wałbrzycha do jednej z sąsiednich gmin. W przypadku dwóch pojazdów wykorzystywanych do działalności przez tego samego przewoźnika stwierdzono rażące nieprawidłowości zarówno w zakresie przepisów o ruchu drogowym jak o transporcie drogowym.

22 lipca kierowca kontrolowanego pojazdu nie okazał dowodu rejestracyjnego ponieważ dokument został poprzedniego dnia zatrzymany przez policję z powodu usterek technicznych. Jeszcze tego samego dnia jedna z wałbrzyskich stacji kontroli pojazdów wystawiła jednak zaświadczenie zgodnie z którym pojazd jest sprawny. Szczegółowa kontrola stanu technicznego autobusu wykazała natomiast, iż nadal posiada on liczne usterki, także takie które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz środowisku naturalnemu. Stwierdzono m. in. takie usterki jak: niesprawne oświetlenie, rozbite lewe lusterko zewnętrzne, niesprawny spryskiwacz szyby czołowej, niesprawny sygnał dźwiękowy, skorodowany i oberwany próg wejściowy do kabiny pasażerskiej, wycieki płynów eksploatacyjnych w obrębie jednostki napędowej, niesprawny układ ABS oraz układ hamulcowy, brak możliwości odczytania numeru VIN (skorodowane pole numerowe).

W związku ze stwierdzonymi usterkami autobus skierowano na badanie techniczne. Dodatkowo mając na względzie uzasadnione podejrzenie, że przegląd techniczny został przeprowadzony nierzetelnie, o sprawie zostanie powiadomiony starosta sprawujący nadzór nad Stacją Kontorli Pojazdów oraz organy ścigania. Ponieważ pojazd zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym wydano dyspozycję usunięcia go na parking strzeżony wyznaczony przez starostę. Wobec kierowcy zastosowano postępowanie mandatowe.

witd_wroclaw_dziad_trans_busy_2

W 23 lipca kierowca innego kontrolowanego pojazdu również nie okazał dowodu rejestracyjnego ponieważ również tutaj dokument został wcześniej zatrzymany przez policję z powodu usterek technicznych. Kontrola stanu technicznego autobusu wykazała, iż posiada on usterki, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz środowisku naturalnemu (m. in. wycieki oleju w obrębie jednostki napędowej. W trakcie kontroli stwierdzono także, iż kierowca nie posiada uprawnień do prowadzenia autobusów a mimo to został dopuszczony do kierowania autobusem, którym zarobkowo przewożeni są pasażerowie. Kierowca nie został poddany wymaganym badaniom lekarskim oraz psychologicznym oraz nie przeszedł wymaganego kursu dla kierowców zawodowych.

Ponieważ pojazd zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym wydano dyspozycję usunięcia go na parking strzeżony wyznaczony przez starostę do czasu usunięcia nieprawidłowości. Kontrola wykazała także, iż przewoźnik nierzetelnie realizuje rozkład jazdy ponieważ poranne przejazdy w ogóle się nie odbyły.

Przedmiotowy autobus nie został ponadto zgłoszony przez przewoźnika do posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie administracyjne postępowanie wyjaśniające a kierowcę objęto postępowaniem mandatowym. Dodatkowo wobec osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem wszczęte zostanie postępowanie w sprawie o wykroczenie w zakresie dopuszczenia do kierowania autobusem przez kierowcę nie posiadającego wymaganych uprawnień.

Opisane powyżej dwa przypadki rażących nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów są już kolejnymi jakich dopuścił się kontrolowany przewoźnik oraz zatrudniani przez niego kierowcy.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozów osób wykonywanych autobusami w ramach komunikacji regularnej. Pewnie obostrzenia we wskazanym sektorze gospodarki mają zapewnić pasażerom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poziomu usług dlatego też kontrole będą kontynuowane.

Źródło oraz więcej zdjęć: WITD Wrocław