WITD Wrocław: Na 29 skontrolowanych „busów” przeważone było tylko… 29

100-procentowa skuteczność – o takim wyniku mogą mówić funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Jeleniej Góry, którzy przeprowadzili ostatnio masową kontrolę pojazdów o DMC do 3,5 tony. Do punkty kontrolnego zaproszono bowiem 29 pojazdów i wystawiono dokładnie tyle samo mandatów karnych za przekroczenie DMC. Do tego doszły jeszcze inne przewinienia, o których można przeczytać poniżej. Zapraszam do lektury komunikatu:

W dniach 29-30.04.2014 r. inspektorzy Oddziału Terenowego Wydziału Inspekcji w Jeleniej Górze WITD we Wrocławiu przeprowadzili wzmożone kontrole przewozu ładunków w pojazdach o dmc do 3,5 t pod nazwą „Wzmożone kontrole pojazdów o DMC do 3,5 t” na terenie miasta Jeleniej Góry oraz gmin przyległych. W działaniach kontrolnych brali udział inspektorzy z delegatury południowo zachodniej GITD oraz funkcjonariusze KMP z Jeleniej Góry.

Działania miały na celu przeciwdziałanie patologiom związanym z przewozami ładunków o nadmiernym ciężarze pojazdami o dmc do 3.5 t, jak również sprawdzenie stanu technicznego w/w pojazdów.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 29 pojazdów i wystawiono 29 mandatów karnych za przekroczenie DMC, gdyż wszystkie wytypowane do kontroli pojazdy były przeważone. Ponadto ukarano kierowców dziesięcioma mandatami z PRD za:

  • kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
  • przewóz osób w ilości przekraczającej  liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • używanie pojazdu w sposób zagrażający osobie znajdującej się w pojeździe lub poza nim – (jedna osoba przewożona była w części ładunkowej na palecie w pojeździe),
  • spowodowanie zagrożenia w ruchu,
  • nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.

Zatrzymano 8 dowody rej. pojazdów m.in. za  pękniętą szybę czołową,   nieprawidłowo określoną masę rzeczywistą pojazdu, niewłaściwy wpis dotyczący ilości miejsc w pojeździe, brak badań technicznych, niezgodny wpis dotyczący dopuszczalne masy całkowitej pojazdu.

witd_wroclaw_29_dostawczych_1 witd_wroclaw_29_dostawczych_2

Źródło: WITD Wrocław