WITD Poznań: Wspólna kontrola ITD oraz Inspekcji Weterynaryjnej

Poznańska WITD po raz kolejny sprawdziła warunki przewożenia zwierząt. Tym razem do kontroli zatrzymano dwa pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 t, które przewoziły między innymi konie, źrebięta oraz kozy. W obu przypadkach stwierdzono, iż właściciele pojazdów nie posiadają odpowiedniej dokumentacji związanej z przewozem zwierząt – kierowcy nie mieli licencji na przewóz zwierząt, brakowało dokumentów dopuszczających do tego samochody, a ponadto niektóre zwierzęta były przewożone bez możliwości identyfikacji, czyli bez kolczyków oraz bez paszportów.

kontrola_witd_piwZwierzęta miały ponadto wyjątkowo ciasno – w jednej z maszyn na skrzyni ładunkowej z jedną przegrodą i wymiarami 2,2 x 3,75 m (co daje 8,25 m2) przewożone były wspólnie 4 konie, 4 kozy i 1 baran. W drugim przypadku na skrzyni ładunkowej przewożone były 1 koń, 3 źrebięta, 3 kozy. Zwierzęta jechały w takiej ciasnocie z okolic Koła na targowisko w Łowiczu i Sochaczewie.

Jeden z kierowców otrzymał mandat za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu, natomiast drugiego ukarano za brak oznakowania pojazdu z ostrzeżeniem o przewozie żywych zwierząt. Inspektorzy zatrzymali także dowód rejestracyjny jednego z samochodów, z uwagi na zły stan techniczny.

Przy kontroli obecni byli również lekarze z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kole, którzy zabezpieczyli oryginały dokumentacji i już wkrótce przeprowadzą dokładniejsze postępowanie w sprawie wymienionych powyżej zwierząt.

źródło: WITD Poznań