WITD Lublin: Brak dokumentów, pusty tachograf oraz niewłaściwe rejestracje

Inspektorzy transportu drogowego z WITD w Lublinie zatrzymali 2 dni temu do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, który okazał się być „pojazdem widmo”. Kierujący pojazdem okazał inspektorom wyłącznie prawo jazdy oraz dowód osobisty. Powód? Bardzo prosty – innych dokumentów po prostu nie posiadał. Brakowało więc licencji na wykonywanie transportu drogowego, dowodów rejestracyjnych, polis OC, dokumentu przewozowego oraz karty kierowcy, która rejestrowałaby czas pracy.

Co więcej, inspektorzy ustalili także, iż tablice rejestracyjne zainstalowane na ciągniku i naczepie nie są tablicami przypisanymi tym pojazdom, a tablica rejestracyjna naczepy w ogóle nie widnieje w bazie danych CEPIK.

Po około godzinie na miejsce kontroli przybył przedsiębiorca dowożąc jedynie część dokumentów. Jak się okazało, była to osoba dobrze znana organom kontrolnym, właśnie z rażącego naruszania przepisów. Teraz grozi jej 5000 zł kary pieniężnej za brak rejestracji czasu oraz 500 zł za naruszenie obowiązku wczytywania danych z urządzenia rejestrującego. Również kierujący poniósł konsekwencje – nałożono na niego 3 mandaty karne na łączną kwotę 2600 zł.

Z uwagi na brak właściwych tablic rejestracyjnych dwóch pojazdów, dowodu rejestracyjnego naczepy, stanu technicznego naczepy i braku badań technicznych ciągnika pojazd członowy skierowano na wyznaczony parking, gdzie będzie przebywał do czasu usunięcia usterek i przedstawienia właściwych tablic rejestracyjnych.

Więcej zdjęć pojazdu, włącznie z pięknymi fotografiami całkowicie łysych opon, znaleźć można TUTAJ.

Źródło: WITD Lublin

pojazd_widmo_witd_lublin