WITD: Koparka wystająca 3,5 metra poza przyczepę oraz rozpadająca się cysterna bez dokumentów

Wojewódzkie Inspekcje Transportu Drogowego są niezawodne pod względem dostarczania ciekawych materiałów. O wyczynach niektórych „przewoźników” można by wszak czytać bez końca, tak, że aż szyja rozbolałaby nas od kręcenia z niedowierzaniem. I tak zaraz przez jakieś 2-3 minuty będziecie kręcili głową czytając dwa poniższe komunikaty dotyczące bardzo niebezpiecznej autocysterny, a także nieco „partyzanckiego” sposobu przewozu koparki. Zapraszam do lektury:

1. WITD Gdańsk: Skuteczna interwencja na wniosek obywatela

W dniu 8 kwietnia.2014 r. zaniepokojony obywatel poinformował Policję o poruszaniu się po drodze wojewódzkiej nr 468 pojazdu nienormatywnego przewożącego koparkę, której ramie wystawało poza obrys pojazdu o ok. 4 m. W następstwie przekazanej informacji patrol Policji WRD KMP Gdańsk zatrzymał do kontroli w Gdańsku ww. zespół pojazdów. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych wymiarów pojazdu wraz z ładunkiem dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego w Gdańsk.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
– przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu o 3,55 m;
– przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu o 0,47 m;
– przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi nienapędowej przyczepy o 3600 kg;
– brak oznakowania ładunku;
– nadmierne zużycie bieżnika opon przyczepy;
– uszkodzoną oponę naczepy;
– brak ważnych badań technicznych pojazdu ciężarowego;
– nieważne sprawdzenie okresowe tachografu.

witd_gdansk_koparka_obywatelPoza tym kierowca nie okazał do kontroli ważnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 700 złotych oraz zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. Zespół pojazdów skierowano na parking administracyjny a w stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie w przedmiocie nałożenia kary w trybie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Źródło: WITD Gdańsk

2. WITD Wrocław: Transport bardzo niebezpieczny

W dniu 8 kwietnia 2014 r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 33 w okolicach Kłodzka, inspektorzy z miejscowej jednostki Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd cysternę służący do przewozu towaru niebezpiecznego – oleju napędowego (materiał ciekły zapalny).

witd_wroclaw_cysterna_niebezpiecznaKontrola wykazała rażące usterki w stanie technicznym pojazdu oraz brak dokumentów uprawniających przewoźnika do używania cysterny w celach przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Czynności kontrolne wykazały między innymi, iż pojazd posiada nadmiernie skorodowane elementy nadwozia, zużyte ogumienie, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ hamulcowy. Ponadto przewoźnik nie posiadał licencji na wykonywanie przewozu drogowego, a pojazd – cysterna nie został poddany odpowiednim badaniom. Jak się okazało brak było świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Kierowca nie okazał do kontroli wymaganych dokumentów takich jak instrukcje pisemne czy dokument przewozowy. Również wyposażenie pojazdu zawierało istotne braki.

W związku z tym, iż pojazd zagrażał w sposób realny bezpieczeństwu w ruchu drogowym, do czasu usunięcia nieprawidłowości został usunięty na najbliższy parking strzeżony, zaś wobec przewoźnika wszczęto postępowanie zagrożone nałożeniem kary pieniężnej. Kierowca został ukarany mandatem karnym.

Opisany powyżej przypadek rażących, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego zaniedbań w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych współcześnie nie zdarza się na szczęcie często. Systematyczne kontrole prowadzone w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych przez Inspekcję Transportu Drogowego, jako specjalistyczną formację powołaną do tego typu czynności sprawiły, że w ostatnich latach zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa w rodzajach stwierdzanych nieprawidłowości i występowanie rażących naruszeń spotykane jest w niewielkim procencie kontrolowanych pojazdów.

W opisanym powyżej przypadku nie doszło na szczęście do wypadku drogowego, jednakże nie trudno sobie wyobrazić jak dalece negatywne konsekwencje spowodowałby takie zdarzenie z udziałem niesprawnego pojazdu przewożącego towar niebezpieczny.

Źródło: WITD Wrocław